WIA - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Werken aan arbeidsmogelijkheden

Het aantal arbeidsongeschikte werknemers stijgt doordat we met steeds minder werknemers, langer moeten doorwerken. Robidus werkt aan de inzetbaarheid van uw werknemers, daardoor vergroten we hun arbeidskansen en verlaagt u uw kosten.

Complexiteit van de WIA-uitvoering

Grip op kosten

Grip op kosten

De gekozen financieringsvorm is bepalend voor de mate waarin u de arbeidsongeschiktheid risico’s kunt beïnvloeden.

Complexe Wet- en Regelgeving

Complexe wet- en regelgeving

De uitvoering van uw WGA-verplichtingen is complex en vereist routine en specialistische kennis.
Inzicht

Inzicht

Om de risico’s van arbeidsongeschiktheid te beperken is inzicht nodig in trends van langdurig verzuim en het WGA-profiel van de organisatie.

Robidus focust op arbeidsmogelijkheden

De specialisten van Robidus focussen op de arbeidsmogelijkheden van de werknemer. Dit gebeurt in een vroeg stadium. Zo beperken we actief de WGA-instroom. Robidus begeleidt WGA-uitkeringsgerechtigden bij duurzaam re-integreren op de arbeidsmarkt. Zodat ze snel weer in staat zijn om aan het werk te gaan.

WIA Dienstverlening

WIA Financieringsonderzoek

 • Analyse huidige WIA aanpak organisatie
 • Vergelijking publieke en private WGA financiering
 • Begeleiding keuze private WGA verzekering
 • Advisering omtrent inkomenspositie arbeidsongeschikte werknemers

WIA Consultancy

 • Analyseren en bespreken van ontwikkelingen in WIA risicoprofiel
 • Advies over langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid op organisatie en individueel niveau

WIA service center

 • Advies om WIA instroom te voorkomen
 • Ondersteunen bij het voeren van een compliant WIA administratie
 • Re-integratiebegeleiding WGA gerechtigden

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

WIA dienstverlening
Teaser

Voordelen van Het Nieuwe WGA

 • Door benutting van de arbeidsmogelijkheden blijven werknemers actief meedoen op de arbeidsmarkt
 • Lagere kosten door minder WGA-instroom en een hogere WGA-uitstroom
 • Gemak in uitvoering én zekerheid dat u aan de WGA verplichtingen voldoet