Eigenrisicodrager Ziektewet

Werken aan herstel

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) heeft u als werkgever diverse verplichtingen.
Gaat een werknemer ziek uit dienst? Dan heeft diegene recht op een Ziektewet-uitkering.
Als eigenrisicodrager betaalt u hier de kosten van. Daarnaast dient u te voldoen aan alle Poortwachter-verplichtingen, ook wanneer de werknemer uit dienst gaat. Robidus helpt eigenrisicodragers voor de Ziektewet bij de uitvoering van deze verplichtingen, zowel op administratief gebied als bij de re-integratie.

 Benieuwd wat Robidus voor u kan betekenen?

Complexiteit eigenrisicodrager Ziektewet

Strenge administratieven eisen

Strenge administratieve eisen

Als eigenrisicodrager heeft u de verplichting om een aparte administratie te voeren voor de Ziektewet. Hierbij speelt de privacywet een belangrijke rol.

Routine opbouwen

Routine opbouwen is lastig

Gemiddeld gaan er per jaar een aantal werknemers ziek uit dienst. Doordat de wetgeving continu verandert, is het lastig om routine en continuïteit in de uitvoering op te bouwen.

Medewerker uit dienst

Medewerker is uit dienst

Als eigenrisicodrager heeft u vaak minder zicht op de ex-werknemer, degene is immers niet meer in dienst. Minder onderling contact maakt een effectieve begeleiding lastig.

Meer weten over de Ziektewet of het eigenrisicodragerschap? 

Experts helpen u als Ziektewet-eigenrisicodrager

Robidus gelooft dat persoonlijk casemanagement beter is voor ZW-eigenrisicodragers en ZW-uitkeringsgerechtigden. We kijken gericht naar de individuele situatie en adviseren altijd op basis van het belang van beide partijen. Onze specialisten sturen actief op herstel binnen de mogelijkheden. Hiermee beperken we uw ZW-uitkeringskosten, voorkomen we de WGA flex–instroom en uw ex-werknemer kan snel re-integreren op de arbeidsmarkt.

Benieuwd hoe Robidus het eigenrisicodragerschap minder complex maakt?

Ziektewet Dienstverlening

ZIEKTEWET FINANCIERINGSONDERZOEK

ZIEKTEWET SERVICE CENTER

Meer weten over de Ziektewet?

Eigenrisicodrager Ziektewet - Dienstverlening

Veelgestelde vragen

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) heeft u als werkgever diverse verplichtingen. Gaat een werknemer ziek uit dienst? Dan heeft diegene recht op een ZW-uitkering, als eigenrisicodrager betaalt u dit via een Whk-premie aan UWV. Daarnaast dient u te voldoen aan alle administratieve eisen en ondersteunt u bij de re-integratie.

Het is voor iedere werkgever mogelijk om ZW-eigenrisicodrager te worden. Dit kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. De startdata zijn standaard 1 januari of 1 juli. Uiterlijk 13 weken voor deze startdata moet de aanvraag binnen zijn. Startende werkgevers kunnen eigenrisicodrager worden vanaf het moment dat zij werkgever worden.

ZW-eigenrisicodrager worden is voordelig als u de verzuimbegeleiding in eigen hand wil houden. U heeft namelijk meer invloed op het re-integratietraject van uw werknemer. Dit kan de kans vergroten op een succesvolle re-integratie, wat leidt tot minder kosten. Omdat u zelf risico draagt, betaalt u aan UWV een lagere gedifferentieerde premie Werkhervattingskas en vervalt de ZW-flex premie.