Collectieve verzekeringen

Ondersteuning én stimulans om te werken aan inzetbaarheid

Kent u alle voordelen van collectieve verzekeringen? Voor werknemers is het niet alleen een mooie secundaire voorwaarden, het draagt tevens bij aan de inzetbaarheid van uw organisatie. Als werkgever kiest u voor een collectieve verzekering die aansluit op de behoefte van de organisatie én daarmee inspeelt op veelvoorkomende uitvalrisico’s.

Wat een collectieve verzekering voor u betekent?

Voordelen collectieve verzekering

Collectieve verzekeringen - Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap

Een collectieve verzekering is een veelgebruikte secundaire arbeidsvoorwaarde. In een collectiviteit kunt u zaken vaak goed regelen tegen scherpe premiekosten.

Collectieve verzekeringen - Werken aan gezondheid

Werken aan gezondheid

Een collectieve verzekering is een adequaat middel om te werken aan de gezondheid van medewerkers zodat zij mee kunnen blijven doen op de arbeidsmarkt.

Collectieve verzekeringen - Financiering

Financiering maatregelen

Deze vorm van verzekeren biedt de mogelijkheid tot cofinanciering (deels meebetalen) van diverse preventieve maatregelen.

Ontdek alle voordelen van een collectieve verzekering:

WIA Inkomensverzekering

Een veelvoorkomend misverstand is dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering 70% van het laatst verdiende loon bevat. In de meeste situaties daalt het inkomen van een medewerker naar een fractie van het minimumloon. Dit kan voorkomen worden! 

 

WGA-uitkering

Wanneer een medewerker (na twee jaar ziekteverzuim) gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt beoordeeld, krijgt deze werknemer recht op een WGA-uitkering. Deze uitkering bedraagt uiteindelijk een percentage van het minimumloon. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de mate waarin iemand nog in staat is om zelf arbeid te verrichten.

Werknemers kunnen zich individueel verzekeren tegen het risico van inkomensdaling in geval van arbeidsongeschiktheid. Dit is op particuliere basis echter kostbaar en er komt een medische beoordeling bij kijken. Het gevolg is dat werknemers zich veelal niet verzekeren, met alle risico’s van dien.

Stimulans passend werk

De maatschappelijke tendens is dat de werkgever een rol vervult bij het (gedeeltelijk) opvangen van het inkomensverlies. Door een collectieve regeling wordt een aanvullende inkomensverzekering voor medewerkers betaalbaar. Verzekeraars kunnen bovendien een bonusuitkering bieden indien er betaalde arbeid wordt verricht, waardoor medewerkers gestimuleerd worden passend werk te zoeken.

Inkomensverzekering
Collectieve WIA inkomensverzekering

Collectieve WIA inkomensverzekering | Dienstverlening

Meer over de WIA inkomensverzekering? Lees onderstaande blogs:

Collectieve zorgverzekering

Trends zorgverzekeringen

De veranderingen in de zorg volgen elkaar in rap tempo op. De trend van de afgelopen jaren is dat de basisdekking van de zorgverzekeringen beperkt wordt en de zorgpremies verhoogd worden. Om de kosten te verlagen, kiest de consument steeds vaker voor de basisdekking van zijn zorgverzekering. Daarbij wordt niet alleen op aanvullende dekkingen bezuinigd, maar ook het eigen risico verhoogd. Met als gevolg dat mensen minder snel de juiste zorg krijgen die nodig is voor spoedig herstel. Werkgevers worden daardoor geconfronteerd met personeel dat onnodig lang(er) verzuimt.

Een collectieve zorgverzekering brengt altijd premiekorting voor werknemers met zich mee. Maar dat is niet het belangrijkste. Is de collectiviteit optimaal afgestemd op de zorgbehoefte van werknemers en sluit deze aan op de interventie van de werkgever? Weet u zeker dat u optimaal gebruik maakt van (co)financiering van interventies en expertise van de zorgverzekeraar? De experts van Robidus kunnen u hierbij ondersteunen.


Collectieve zorgverzekering

Dit levert een
collectieve zorgverzekering u op:

Collectieve zorgverzekering | Dienstverlening