Collectieve verzekering WGA-hiaat en WW-aanvulling voor VVT

CAO-VVT verplicht private collectieve verzekering

Na twee jaar ziekteverzuim volgt de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. De werknemer die dan gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt beoordeeld krijgt, naast alle gezondheidsissues, vaak te maken met een forse inkomensdaling ondanks de eventuele WGA- en WW-uitkering. Om dit te voorkomen hebben de CAO-partijen afgesproken deze inkomensrisico’s collectief te verzekeren. 

Op 1 oktober a.s. moet deze nieuwe, verplichte combinatieverzekering al ingaan. U heeft dus weinig tijd terwijl er veel geregeld moet worden. Robidus neemt u hierbij veel uit handen. Hoe? Neem contact met ons op.

Collectieve verzekering VOOR VVT

Robidus ondersteunt al zo’n 35% van de VVT organisaties met een collectieve regeling. Wij bieden u ook, onze unieke dienstverlening aan waarbij wij u volledig ontzorgen. Wij regelen alles van A tot Z: van marktonderzoek tot het afsluiten van de beste verzekering tot een op maat gemaakte website en helpdesk om uw werknemers goed en snel te informeren.   

Onze specialisten krijgen veel vragen van werkgevers over deze CAO-verplichting. De meest gestelde hebben we voor u verzameld. Klik hier.

 

Hoe helpen wij u?

Door onze ervaring en geautomatiseerde processen kunnen we u volledig ontzorgen bij het nakomen van deze CAO-verplichting. Waardoor u zeker weet dat u op 1 oktober de combinatieverzekering kunt aanbieden. 

  • Onderzoek of een eventuele bestaande verzekering valt onder de CAO-verplichting.
  • Opvragen offertes bij verzekeraar.
  • Advies omtrent selectieprocedure verzekeraar.
  • Implementeren van de combinatieverzekering.
  • Uitvoeren van de verzekeringsvoorwaarden, zoals ziek- en herstelmeldingen, verzekerdenregistratie, claimafhandeling etc
 
Tarief
Voor u zijn er geen kosten verbonden aan onze dienstverlening omdat deze gefinancierd kan worden uit de standaard provisieregeling van verzekeraars. 

 

Meer weten? 

Inkomensverzekering

Overstapservice

Indien u al een lopende WGA-hiaatverzekering heeft, dan dient u toch nog voor 1 oktober van alles te regelen:  Natuurlijk de private verzekering met dekking voor de WW (vervanging van huidige PAWW). Maar ook een verzekering voor de werknemers die niet meededen aan de vrijwillige bestaande WGA-hiaatverzekering. U heeft dan (tijdelijk) drie verzekeringen. 

Op einddatum van uw huidige WGA-hiaatverzekering bent u verplicht deze verzekeringen samen te voegen tot één combinatieverzekering. 

Robidus ontzorgt u hierbij met onze unieke Overstapservice

 


Waarom ROBIDUS ALS ADVISEUR?

Collectieve verzekeringen - Goed werkgeverschap

COMMUNICATIE
naar WErknemers

Bij een collectieve regeling is communicatie naar uw werknemers essentieel. Robidus biedt uw werknemers een informatieve website in uw eigen huisstijl én een helpdesk.

Collectieve verzekeringen - Werken aan gezondheid

Werken aan gezondheid

Met interventies en andere programma’s ondersteunt Robidus uw medewerkers zowel preventief als tijdens het re-integratietraject. Doel is dat men (deels) kan blijven werken. 

Collectieve verzekeringen - Financiering

CLAIM
ACtivering

Robidus biedt als enige claimactivering. Moet uw werknemer een beroep doen op de verzekering dan zorgen wij dat hij snel weet waar hij aan toe is.

Wilt u op een gemakkelijke manier de nieuwe combinatieverzekering regelen?

Collectieve WIA inkomensverzekering

SAMEN op WEG NAAR 1 oktober!

Alhoewel u de verplichte combinatieverzekering op 1 oktober moet hebben geregeld, is de verwachting is dat de verzekeraars de VVT combinatieverzekering 1 september introduceren. Dat betekent dat u één maand heeft voor selectie, afsluiten en implementeren van de verzekering. Dat is kort! 

Zeker omdat uw medewerkers ook goed geïnformeerd dienen te worden.

Vooruitlopend op de definitieve verzekeringsoplossing kan Robidus u nu al het voortraject uit handen nemen om de implementatie van de verzekering binnen de gestelde tijdlijnen te realiseren.

Na uw aanmelding voor onze dienstverlening starten wij direct met de voorbereidingen, zodat u in september alleen nog een keuze hoeft te maken. Na uw akkoord zorgen wij voor de administratieve en communicatie afhandeling.