Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Nieuws

Corona: wanneer ziek melden?

Een werknemer is verkouden en moet, op basis van de richtlijnen van het RIVM, thuisblijven. De partner van een collega is besmet, waardoor uw werknemer thuis moet blijven. Een andere werknemer wil niet naar het werk omdat deze bang is besmet te raken met het coronavirus. Wanneer moet u de werknemer ziek melden?

Elke werknemer heeft het recht zich ziek te melden. Volgens de wet is de werknemer daarbij niet verplicht om aan de leidinggevende te vertellen wat de reden voor het verzuim is. Vertelt hij of zij wél de reden voor ziekmelding, dan is het niet aan de leidinggevende om daar een oordeel over te vellen. Het is aan de bedrijfsarts om na de ziekmelding te beoordelen of er inderdaad sprake is van ongeschiktheid om het werk te verrichten en er dus ook recht is op loondoorbetaling bij ziekte.

Bedongen arbeid niet kunnen verrichten

Een ziekmelding op grond van artikel 7:629 BW geldt als de werknemer niet in staat is om de bedongen arbeid (de arbeid die hij met zijn werkgever is overeengekomen in het arbeidscontract) te verrichten als gevolg van mentale of fysieke gezondheidsbeperkingen. Het is de bedrijfsarts die bepaalt of er een medische reden is dat iemand niet in staat is te werken. De loondoorbetalingsplicht bij ziekte is dan van toepassing.

Na een ziekmelding treedt het reguliere proces van verzuimbegeleiding in, zoals vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter en wellicht uw eigen verzuimprotocol.

Nakomen maatregelen

Onze overheid heeft maatregelen ingesteld om de besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk te beperken, denk aan thuiswerken, thuisblijven als een gezinslid klachten heeft etc. Deze werknemer zijn medisch nog steeds in staat om te werken, maar mogen fysiek niet naar de werkplek komen gezien de maatregelen. Thuiswerken is dan de meest voor de hand liggende optie, maar niet voor iedereen mogelijk. U kunt deze werknemer niet ziek melden omdat de medewerker mentaal of fysiek geen beperkingen heeft om de bedongen arbeid te verrichten. De reguliere salarisbetaling is van kracht.

Mantelzorg / kinderopvang

Een medewerker die thuis moet blijven, omdat de kinderopvang en scholen dicht zijn en/of omdat hij/zij mantelzorger is, zou normaliter nog gewoon het werk kunnen uitvoeren. Er is dan ook geen sprake van een ziekmelding.

Er kan eventueel calamiteitenverlof kan opgenomen worden. Dit kan echter maar kort worden ingezet, van enkele uren tot hooguit enkele dagen. Tijdens het calamiteitenverlof wordt het loon doorbetaald. Daarna moet de medewerker in principe vrije dagen opnemen als er geen mogelijkheid is om thuis te werken.

Advies

Gezien de uitzonderlijke situatie van dit moment is goed overleg tussen werkgever en werknemer van belang. Samen kunt u tot een goede oplossing komen.

FAQ: Arbeidsongeschiktheid en coronavirus

Het coronavirus leidt tot bijzondere situaties, voor ons privé, maar ook voor de maatschappij en zeker in de relatie werkgever/werknemer. Het Robidus Verzuim Service Center ontvangt veel vragen van werkgevers én van werknemers over de huidige situatie. Wij hebben de meest voorkomende vragen met de antwoorden voor u verzameld in dit document.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.