Lang verzuim beperken. Het kan!

Verzuim daalt, lang verzuim stijgt

Verzuim in Nederland daalt voor het eerst in 10 jaar kopte het nieuws in januari. Wat echter minder mooi is dat het langdurig verzuim juist sterk stijgt. En juist dit zorgt voor grote problemen bij werkgevers. Maar gelukkig kun je zelf veel doen om langdurig verzuim bij je werknemers te voorkomen. 
onze dienstverlening

De bedrijfsarts sterft uit

Het tekort aan bedrijfsartsen wordt steeds nijpender, terwijl zij juist een cruciale rol hebben bij het voorkomen van langdurig verzuim. De overweldigende werklast voor de nu nog beschikbare artsen zorgt ervoor dat zij steeds vaker kiezen voor zelfstandig ondernemerschap. Dit doen zij tegen veel hogere tarieven, die voor veel organisaties vaak onbetaalbaar zijn. En door het tekort aan artsen in dienst van arbodiensten dat door deze situatie ontstaat worden contracten door arbodiensten steeds vaker eenzijdige beëindigd en blijf jij als werkgever achter met een nog groter verzuimprobleem.

Er zijn nog maar 1500 bedrijfsartsen werkzaam op dit moment, een afname van vijfhonderd ten opzichte van een aantal jaar terug. En het wordt nog erger, want het is een snel vergrijzende groep. Naar verwachting heeft binnen tien jaar meer dan 70% van hen het vak verlaten. Er blijven dan maar 400 bedrijfsartsen over voor heel Nederland, terwijl het aantal werkenden stijgt en langdurig verzuim toeneemt. Je kunt als organisatie niet anders dan je werkwijze snel aanpassen, waarbij de rol van de bedrijfsarts wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke.

Het Eigen Regie Model werkt niet!

De verzuimbegeleiding komt hier vaak terecht bij HR-medewerkers en leidinggevenden. Maar het is complexe materie en het zijn emotionele en intensieve trajecten. Is dit het dan wel eerlijk en logisch richting om deze mensen hiermee tee belasten? Ze hebben in de praktijk:

Van eigen regie naar Robidus

Het is al vele jaren gebruikelijk om met gespecialiseerde casemanagers te werken bij het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en de WGA. Robidus doet dit al jaren voor veel grote organisaties, ook in de zorg.

En hoewel het Eigen Regie Model lange tijd de standaard was voor verzuimbegeleiding, zien we ook daar nu een kentering, vooral in sectoren met de hoogste tekorten.

Veel van onze klanten anticiperen inmiddels op de andere rol van de bedrijfsarts en breiden hun samenwerking met Robidus uit door ook voor hun verzuimbegeleiding onze casemanagers in te zetten.

Zo krijg je met Robidus Grip op verzuim

De inzet van casemanagement van Robidus bij je verzuimbegeleiding is een win/win situatie voor iedereen. Hieronder alle voordelen op een rij:  

Het Robidus verzuimmodel beperkt langdurig verzuim

Onze casemanager bepaalt al op de vijfde ziektedag d.m.v. een triage wat de te ondernemen stappen zijn. Hierdoor krijgen zieke collega’s, die ook zonder tussenkomst van een arts geholpen kunnen worden, veel sneller de juiste ondersteuning. Maar het betekent ook sneller hulp voor collega’s die wel een arts moeten raadplegen.

Afspraak maken? Zo geregeld:

Laat ons jouw verzuimproblematiek verlichten. Tijdens een persoonlijk gesprek houden we de situatie van jouw organisatie tegen het licht.