Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Focus op voorkomen WGA-instroom

Het aantal arbeidsongeschikten in Nederland stijgt. Wanneer een werknemer instroomt in de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), heeft dit voor u en uw werknemer grote financiële gevolgen. Het voorkomen van de WGA-instroom is daarom van groot belang. Staat binnen uw organisatie preventie op nummer 1?

Eind 2019 telde Nederland 195.000 WGA-uitkeringsgerechtigden, 5% meer dan het jaar daarvoor. Ondanks alle inspanningen op gebied van re-integratiebegeleiding blijft het aantal arbeidsongeschikten jaarlijks toenemen. Een ontwikkeling waar de politiek zich zorgen om maakt, maar ook veel werkgevers. Overheid en werkgevers zijn daarom actief op zoek naar een andere manier om arbeidsongeschiktheid te beperken.

WGA preventie: maak er werk van

Voorkomen is beter dan verhelpen; geldt voor de WGA-instroom. Elke euro die naar preventie gaat, is effectiever besteed dan aan de kosten van een re-integratie. Daarnaast geldt: hoe langer iemand uit de running is, hoe lastiger en duurder het is om deze persoon weer aan het werk te krijgen. 

Stimuleer als werkgever het arbeidsperspectief van werknemers. Zorg dat ze zowel fysiek als mentaal in staat blijven om te werken. Het is belangrijk dat hun kennis en kunde blijft aansluiten bij de veranderende arbeidsmarkt. De kans op verzuim en arbeidsongeschiktheid is veel kleiner bij werknemers die fysiek en mentaal fit blijven. Het helpt om dit te stimuleren.

Zet actief in op re-integratie

Voorkomen is één, maar hoe helpt u WGA-gerechtigden bij het reïntegreren op de arbeidsmarkt? Ga in gesprek. Kijk samen naar de mogelijkheden die uw werknemer heeft. Ondersteun hem of haar met gerichte interventies om de persoonlijke mogelijkheden te benutten. Denk hierbij niet alleen aan scholing, een coach kan de WGA-gerechtigde bijvoorbeeld helpen met de mentale druk of mantelzorg. 

Zowel preventie als re-integratie zijn persoonlijke trajecten. Ieder mens is uniek. Een individuele aanpak is randvoorwaardelijk om effectief te zijn. Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid of het beperken van de duur betekent voor de werkgever een besparing. Voor werknemers wordt een inkomensterugval voorkomen. Maar bovenal doen ze weer mee op de arbeidsmarkt. Meer weten? Beluister onze podcast. 

Beperk inkomstenterugval

Wat vindt u in deze whitepaper?

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.