Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Compensatieregeling transitievergoeding

De aanvraag van de compensatie transitievergoeding komt dichterbij. Bent u klaar om op 1 april 2020 de compensatie aan te vragen? Weet u zeker dat u in aanmerking komt voor de regeling? En heeft u de benodigde documenten op orde? In deze blog zetten we de belangrijkste feiten over de compensatieregeling transitievergoeding op een rij.

Robidus biedt naast deze blog een vrijblijvende whitepaper aan over de compensatie transitievergoeding. Of luister de podcast: Wat Werkt. We spreken in de nieuwste aflevering met Daniëlle Thijssen, consultant bij Robidus en expert op het gebied van wet- en regelgeving rondom de transitievergoeding.

Transitievergoeding en compensatie; hoe zat het ook alweer?

Als een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt opgezegd of ontbonden, kan de werkgever verplicht zijn een transitievergoeding te betalen aan de werknemer. Dit is ook het geval als de werkgever het dienstverband met een werknemer beëindigt wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Om werkgevers tegemoet te komen in de dubbele kosten die deze situatie met zich meebrengt, is de regeling compensatie transitievergoeding tot stand gekomen en zijn een aantal bijbehorende wetten veranderd.

Werkgevers kunnen de compensatie ontvangen wanneer sprake is van één van de volgende situaties: het dienstverband is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of het rechtswege eindigen van het dienstverband waarbij de werknemer op dat moment wegens ziekte niet in staat was de arbeid te verrichten.

Veranderingen transitievergoeding

Door de komst van de WAB is de regeling van de transitievergoeding veranderd. Voorheen kon een werknemer gebruik maken van de vergoeding na twee dienstjaren, nu kan dit al vanaf de start van het dienstverband. De transitievergoeding wordt nu berekend op basis van de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst, in plaats van de afronding op halve jaren. Als laatste bouwt de werknemer gedurende de duur van het dienstverband één derde van het bruto maandsalaris per jaar op als transitievergoeding. Uitzonderingen daargelaten.

Vormen van de compensatieregeling

Werkgevers kunnen de compensatie met terugwerkende kracht aanvragen. Dit geldt voor alle vergoedingen die zijn betaald na 1 juli 2015 en voor 1 april 2020. Belangrijk is dat u deze aanvraag voor 30 september 2020 indient bij het UWV. Maar werkgevers kunnen natuurlijk ook een compensatie aanvragen voor structurele gevallen. Vergoedingen die zijn uitbetaald op of na 1 april 2020 dienen binnen 6 maanden te worden ingediend bij het UWV.

Checklist aanvraag compensatie

Voor de aanvraag van de compensatie transitievergoeding heeft u het volgende nodig: 

  • De arbeidsovereenkomst of in ieder geval een document waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst staat, bijvoorbeeld een loonstrook;
  • bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst waaruit blijkt dat de medewerker ziek uit dienst is gegaan;
  • loonstroken tijdens de ziekteperiode;
  • gegevens die gebruikt zijn voor de berekening hoogte transitievergoeding;
  • bewijs van betaling transitievergoeding

Advies van Robidus expert

De verwachting is dat veel werkgevers gebruik zullen maken van de compensatieregeling. Ons advies is om alle relevante gegevens bij elkaar te zoeken en klaar te maken om de aanvragen vanaf 1 april 2020 in te kunnen dienen. Gelet op de uitspraak van de Hoge Raad, kan een werknemer de werkgever verzoeken het dienstverband te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding. De werkgever is dan verplicht de transitievergoeding te betalen, uitzonderingen daargelaten. De werkgever kan vervolgens gebruik maken van de compensatieregeling van de transitievergoeding, die mogelijk wel gemaximeerd is. Robidus ondersteunt werkgevers bij het aanvragen van de compensatie. Neem hiervoor contact met ons op. 

 

Compensatie transitievergoeding

Wat vindt u in deze whitepaper?

  • Hoofdregels rondom de compensatie transitievergoeding
  • Hoogte van de compensatie; hoe komt dit tot stand?
  • Beoordelingen van diverse scenario’s rondom compensatie 
  • Uitspraak van de Hoge Raad

WILT U MEER INFORMATIE? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.