Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Benut u het eigenrisicodragerschap optimaal?

Werkgevers die inzetbaarheid hoog op de beleidsagenda hebben staan, kiezen meestal voor het eigenrisicodragerschap. Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan weet u wat de voordelen zijn voor uw organisatie. Doordat u zelf achter het stuur zit, heeft u meer grip op uw verzuimkosten, de instroom in de WGA en de begeleiding van ZW-uitkeringsgerechtigden naar nieuw werk. Maar weet u ook of u het maximale uit het ZW-eigenrisicodragerschap haalt? 

Voordeel ZW-eigenrisicodragerschap 

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent u, naast de financiering van de ZW-uitkeringen, ook verplicht bepaalde taken uit te voeren. Deze uitvoering wordt gecontroleerd door UWV. De verplichtingen kunnen onderverdeeld worden in administratie en casemanagement. Houdt u zich niet aan deze verplichtingen, dan kan een loonsanctie worden opgelegd. Daarentegen heeft het eigenrisicodragerschap een groot voordeel; elke euro die wordt geïnvesteerd in preventie, verzuimbegeleiding en interventies wordt direct terugverdiend. In vergelijking met publiek verzekerde organisaties hebben privaat verzekerde organisaties over het algemeen lagere ZW-uitkeringskosten en een lagere WGA-instroom.

ZW-eigenrisicodragerschap optimaal benutten

In onze whitepaper over de Ziektewet zetten onze specialisten een aantal tips op een rij. In deze blog delen we een aantal van deze tips, in onze whitepaper leest u alle tips om het maximale uit uw ZW-eigenrisicodragerschap te halen.  

  1. Poortcontrole

Niet elke ZW-uitkering die aan een ex-werknemer wordt toegekend, is aan u toerekenbaar. Een goede controle hiervan kan tot wel 12 jaar uitkeringskosten besparen, indien de ZW-uitkeringsgerechtigde na twee jaar verzuim gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard. De WGA-uitkeringen worden immers maximaal 10 jaar lang aan  de werkgever toegerekend.

Bijvoorbeeld indien de ziekte het gevolg is van zwangerschap en/of bevalling, in dit geval komen de ZW-uitkeringskosten niet voor uw rekening. Dit kan ook gelden voor medewerkers met een doelgroepregistratie. Controleer daarom goed of u financieel verantwoordelijk bent voor de ZW-uitkering van de medewerker die ziek-uit-dienst gaat. 

  1. Berekening ZW-rechten

Grondslag voor de hoogte van de ZW-uitkering is het loon dat de werknemer bij u verdiende. De uitkering bedraagt in principe 70% van het dagloon. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen en er geldt een maximum. De berekening wordt complexer als iemand niet de gehele werkzame periode hetzelfde salaris verdiende. Bewaak daarom een juiste berekening, dit voorkomt dat u teveel betaalt of dat uw ex-werknemer te weinig ontvangt.

  1. Voorkom blijvende uitval met inzetbaarheidsbeleid

Preventie is ook bij uitval het toverwoord. Niets is zo belangrijk als een gemotiveerde, fitte medewerker op de juiste plek. Het is voor organisaties een randvoorwaarde om excellent te blijven presteren, om flexibel te zijn en om bedreigingen te kunnen omzetten in kansen. 

Dit is alleen mogelijk wanneer er telkens weer een optimale balans wordt gevonden tussen competenties enerzijds en de hoeveelheid en het soort werk anderzijds. Organisaties moeten daarom bewust sturen op het arbeidsperspectief van hun werknemers. Stimuleer medewerkers om mentaal en fysiek fit te blijven. Zorg dat ze zich blijven ontwikkelen, zodat ze mee kunnen gaan met de veranderingen op de arbeidsmarkt. Voor de werknemer is een eigen inkomen immers altijd beter dan een tijdelijke uitkering. 

In onze whitepaper delen onze specialisten nog 3 andere tips. Wilt u ook het maximale uit uw ZW-eigenrisicodragerschap halen? Download hieronder vrijblijvend onze whitepaper.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Ziektewet CTA Robidus

Dit leest u in onze whitepaper over de Ziektewet:

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.