Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

10 stellingen over de Wet WIEG

Als HR-professional weet u dat per 1 januari 2019 de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) in werking is getreden. Het 2-daags kraamverlof van de partner is hiermee omgezet naar een geboorteverlof van eenmaal de arbeidsduur per week. Vanaf 1 juli 2020 kan dit verlof worden aangevuld met maximaal vijf werkweken. Aan het aanvullend geboorteverlof zijn, voor werkgevers en werknemers, regels en vereisten verbonden. Aan de hand van onderstaande stellingen komt u hier meer over te weten.

“De werknemer krijgt tijdens het geboorteverlof het loon volledig doorbetaald.”

Waar: De medewerker, van wie de partner is bevallen, heeft recht op een geboorteverlof van eenmaal de arbeidsduur per week. De werkgever betaalt deze periode het loon volledig door. Bij een dienstverband van 32 uur per week, heeft de medewerker dus recht op 32 uur verlof met behoud van het volledige loon.

“De partner heeft geen recht op calamiteitenverlof.”

Niet waar: Indien de bevalling plaatsvindt op een werkdag heeft de partner van de moeder recht op calamiteitenverlof. Dit geldt alleen als de ‘calamiteit’ tijdens werktijd plaatsvindt. Vind de bevalling plaats op een niet-werkdag (weekend, parttime-dag of feestdag)? Dan heeft de medewerker geen recht op calamiteitenverlof.

“Het aanvullend geboorteverlof kan pas worden opgenomen na het reguliere geboorteverlof.”

Waar: Het aanvullend geboorteverlof kan pas worden opgenomen nadat het geboorteverlof met behoud van loon is opgenomen. Na het opnemen van het geboorteverlof van één werkweek, heeft de medewerker recht op maximaal vijf maal de arbeidsduur per week aan aanvullend geboorteverlof. Hiervoor ontvangt de medewerker 70% van zijn of haar dagloon, maar nooit meer dan 70% van het maximumdagloon.

“Voor de werknemer zijn er een aantal uitzonderingen waarbij het aanvullend geboorteverlof ook geldig is.”

Waar: De partner van de moeder heeft ook recht op (aanvullend) geboorteverlof in een aantal specifieke situaties. Ten eerste bij vroeggeboorte (hier is sprake van wanneer een kindje na 24 en voor 37 weken zwangerschap wordt geboren), bij een ziekenhuisopname na de geboorte of wanneer het kindje bij de geboorte is overleden.

“Werknemers mogen de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof op een later moment nog aanpassen.”

Niet waar: De aanvraag kan eenmalig worden ingediend door de werknemer. Hij of zij kan kiezen voor één, twee, drie, vier of vijf weken geboorteverlof. Kiest de medewerker ervoor om slechts drie weken aanvullend geboorteverlof aan te vragen? Dan kan het restant later niet alsnog worden aangevraagd.

“Werknemers kunnen een vergoeding krijgen die hoger is dan 70% van het maximumdagloon.”

Niet waar: De medewerker heeft bij het aanvullend geboorteverlof recht op een uitkering van 70% van het dagloon. Verdient de medewerker meer dan het maximumdagloon? Dan is de uitkering afgetopt op 70% van het maximumdagloon. Als werkgever kunt u voor de vergoeding een uitkering aanvragen bij UWV.

“Werknemers bouwen tijdens de periode van het aanvullend geboorteverlof geen vakantiedagen op”

Niet waar: De opbouw van vakantiedagen gaat gewoon door tijdens de periode van het aanvullend geboorteverlof.

“Bij beëindiging van het dienstverband eindigt ook het aanvullend geboorteverlof.” 

Niet waar: Wanneer een medewerker uit dienst gaat, maar nog niet het volledige (aanvullende) geboorteverlof heeft opgenomen, behoudt hij of zij het recht om dit verlof bij de nieuwe werkgever op te nemen. De oude werkgever dient een verklaring uit te reiken waaruit blijkt op hoeveel verlofdagen de medewerker nog aanspraak kan maken. Deze verklaring is vormvrij.

“Bij verzuim tijdens het aanvullend geboorteverlof is de werknemer vrijgesteld van re-integratieverplichtingen.”

Waar: Het kan voorkomen dat een medewerker langdurig ziek is en gebruik wil maken van het geboorteverlof. Indien de medewerker het aanvullend geboorteverlof opneemt, gelden er deze periode geen re-integratieverplichtingen.

“Ik mag als werkgever het aanvullend geboorteverlof van mijn medewerker weigeren.”

Niet waar: Het aanvullende geboorteverlof mag niet worden geweigerd. De werkgever mag wel, indien er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen, afspraken maken met de medewerker over de invulling van dit verlof. 

Whitepaper Wet WIEG

Bent u benieuwd naar alle regels en voorwaarden rondom de WIEG? In onze vrijblijvende whitepaper leest u onder andere wat er gebeurt wanneer een contract wordt beëindigd tijdens het geboorteverlof, hoe het zit met het opbouwen van vakantiedagen, wat er gebeurt met verzuim tijdens de verlofperiode en of de regels anders worden bij een meerling.

Download onze vrijblijvende whitepaper vandaag nog!

WILT U MEER INFORMATIE? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

WIEG whitepaper

Wat vindt u in deze whitepaper?

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.