Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Collectieve WIA-inkomensverzekering: een teken van goed werkgeverschap

We moeten met steeds minder werknemers steeds langer doorwerken. Dit zorgt ervoor dat het aantal langdurig arbeidsongeschikten in Nederland stijgt. Voor deze groep mensen heeft de overheid de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in het leven geroepen. Er gaan veel inkomensrisico’s gepaard met arbeidsongeschiktheid, maar als werkgever kunt u hier invloed op uitoefenen.

De WIA geeft werknemers die na een ziekteperiode van 104 weken ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn, recht op een uitkering. Hoe hoog deze uitkering wordt, is afhankelijk van de mate waarin iemand nog arbeid kan verrichten. Bij een WIA-aanvraag maakt UWV een inschatting van de mate van arbeidsongeschiktheid. Om inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid van uw werknemers te voorkomen, kunt u een aanvullende collectieve WIA-inkomensverzekering afsluiten. Deze verzekering is gunstig voor zowel werknemer als werkgever.

Bescherming tegen inkomensverlies

Als werkgever wilt u de continuïteit van uw organisatie waarborgen. Dit kan alleen als uw werknemers werken in een gezonde werkomgeving en optimaal ondersteund worden bij hun werkzaamheden. Hiermee draagt u namelijk bij aan hun duurzame inzetbaarheid voor uw organisatie, zodat zij niet arbeidsongeschikt raken.

Mocht een werknemer toch arbeidsongeschikt raken, dan beschermt een collectieve WIA-inkomensverzekering uw werknemer tegen te groot inkomensverlies. Werknemers denken vaak niet bewust na over wat er met hun inkomen gebeurt als ze arbeidsongeschikt raken. Daarom ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de werkgever om werknemers te informeren en te beschermen tegen een onverwachte inkomensterugval. Hierdoor krijgen zij meer ruimte om te werken aan herstel.

Stimulans passend werk

De maatschappelijke tendens is dat de werkgever een rol vervult bij het (gedeeltelijk) opvangen van het inkomensverlies. Onder andere de CAO voor VVT-instellingen verplicht werkgevers tot het aanbieden van een collectieve inkomensverzekering. Door een collectieve regeling wordt een aanvullende inkomensverzekering voor medewerkers betaalbaar. Verzekeraars kunnen bovendien een bonusuitkering bieden indien er betaalde arbeid wordt verricht, waardoor medewerkers gestimuleerd worden passend werk te zoeken.

Oplossingen om inkomensverlies te beperken

Als werkgever heeft u meerdere mogelijkheden om het inkomensverlies van uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid te beperken. We noemen hier drie mogelijke verzekeringen die u kunt afsluiten.

WGA-Hiaatverzekering

Werknemers die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn, komen in aanmerking voor een WGA-uitkering. Deze uitkering is uiteindelijk gebaseerd op een percentage van het minimumloon. Een WGA-Hiaatverzekering vult de WGA-uitkering aan tot 70% van het laatstverdiende gemaximeerde loon. Werkt deze werknemer ook nog, dan ontvangt hij vanuit de verzekeraar veelal een bonus van 5% of 10% van zijn oude loon. Dit gebeurt onder het motto ‘werken loont’.

WIA-Excedentverzekering

WIA-uitkeringen zijn gebaseerd op het gemaximaliseerde SV-loon van circa €60.000,-. Werknemers die op de eerste ziektedag meer verdienden dan dit bedrag, krijgen voor het loon daarboven geen WIA-uitkering. De WIA-excedentverzekering vult de wettelijke uitkering aan tot meestal 70% van het laatstverdiende loon.

WIA-Bodemverzekering

Als uw werknemers minder dan 35% arbeidsongeschikt worden beoordeeld, hebben zij geen recht op een WIA-uitkering. Een WIA-Bodemverzekering ondersteunt deze werknemers door hun inkomen (tijdelijk) aan te vullen. Uw werknemer behoudt hiermee een deel van zijn koopkracht. Dit geeft uw werknemers de mogelijkheid om zich te richten op hun re-integratie, zonder zich zorgen te maken over hun inkomensverlies.

Als werkgever kunt u deze verzekeringen collectief afsluiten. Individuele verzekeringsopties zijn namelijk erg kostbaar voor uw werknemers, niet altijd beschikbaar en verzekeraars passen een medische selectie toe. Hierdoor komt niet elke arbeidsongeschikte werknemer in aanmerking voor een individuele verzekering.

Zet in op goed werkgeverschap

Door een collectieve WIA-inkomensverzekering af te sluiten, laat u als werkgever zien dat u inzet op goed werkgeverschap. Daarnaast is deze collectieve verzekering een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Werknemers hoeven hierdoor bijvoorbeeld niet door een medische selectie heen te komen, en dat biedt zekerheid. Dit maakt u als werkgever aantrekkelijker ten opzichte van de concurrentie.

Robidus ondersteunt in het gehele traject

Onze specialisten ondersteunen u met advies, bij de implementatie en met de uitvoering van een collectieve WIA-verzekering. Op basis van een risico-analyse voeren we gericht marktonderzoek uit, zodat u de verzekeringsofferte kunt kiezen die het beste aansluit bij uw organisatie. Ook zorgen wij onder andere voor de communicatie naar uw werknemers, zodat zij een gedegen afweging kunnen maken of ze wel of niet deelnemen.

Naast een helpdesk bieden we uw werknemers een eigen website met alle ins en outs rondom arbeidsongeschiktheid, een WIA-uitkering en natuurlijk de collectieve verzekering. De premiecalculator biedt inzicht in de kosten van deelname en het inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Ook de deelnemersregistratie voeren wij namens u. Robidus borgt dat iedereen die recht heeft op een WIA aanvulling vanuit de collectieve regeling deze ook daadwerkelijk ontvangt.

Download Whitepaper WIA

Wilt u meer weten over de WIA, en hoe u als werkgever inkomensterugval kunt voorkomen? Download dan onze whitepaper

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie