Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Beperk uw verzuimrisico’s met data

Als werkgever kunt u er niet meer omheen: verzuimpreventie. In deze blog delen we drie interessante best practices om uw verzuimrisico’s te beperken. Te realiseren met data die beschikbaar zijn binnen uw bedrijf. Denk aan de RI&E, uw verzuimprofiel of een Preventief Medisch Onderzoek. Hiermee voorkomt u niet alleen verzuimrisico’s, u verhoogt ook de productiviteit van werknemers en werkt aan duurzame inzetbaarheid.

Vaak zien we dat verzuimpreventie wordt opgepakt vanuit de noodzaak om een veilige en gezonde werkplek te creëren. Deskundigen op het gebied van arbeidsomstandigheden adviseren bij verplichte taken. En uw bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen, zoals wettelijk is vastgelegd in de Arbowet. Deze adviezen zijn vaak gebaseerd op data, zowel landelijk, per sector en binnen uw organisatie. Kunnen we hier niet meer van leren?

Voorkom beroepsziekten bij uw medewerkers

Data van TNO laten zien dat een half miljoen werknemers in Nederland kampen met fysieke aandoeningen, veroorzaakt door werkzaamheden. Gerelateerde verzuimrisico’s zijn jaarlijks zeven miljoen verzuimdagen en een kostenpost voor werkgevers van € 2,5 miljard, nog los van de zorgkosten. Kunnen we preventief inspelen op deze verzuimrisico’s? 

Bij één van onze klanten kwam uit de RI&E dat chauffeurs boven een bepaalde leeftijd meer risico liepen op rugklachten. Veroorzaakt door veel in dezelfde houding te zitten en zware spullen te tillen. Als oplossing heeft deze werkgever samen met Robidus een plan opgesteld om sport en dan met name bepaalde oefeningen te stimuleren in een vroeg stadium.

Preventief inspelen op oudere werknemers 

De gemiddelde leeftijd van onze beroepsbevolking is 42 jaar volgens het CBS. Bij ouderen is verzuim vaker langdurig en complexer. Ingrid de Nie is consultant duurzame inzetbaarheid. Ze geeft inzicht in verzuimrisico’s binnen organisaties en laat zien hoe u hierop anticipeert om zo de inzetbaarheid te verhogen. Bij één van haar klanten was sprake van veel verzuim onder vrouwen tussen de 45 en 55 jaar. Na een inventarisatie is een programma opgesteld om deze vrouwen preventief te ondersteunen. Via de arbodienst zijn medische ondersteuning, coaching en praatgroepen aangeboden. Deze aanpak heeft geresulteerd in een dalend ziekteverzuim.

Speel preventief in op burn-outs onder jonge werknemers

De cijfers liegen er niet om. Werknemers van 25 tot 35 jaar waren de afgelopen jaren het meest psychisch vermoeid door werk, volgens het CBS. Bijna één op de vijf late twintigers en vroege dertigers is minstens één keer per maand geestelijk uitgeblust. Een groot verzuimrisico voor u als werkgever. Juist nu, tijdens de coronacrisis, waar we geen drukke agenda’s hebben, maar wel meer stress ervaren door de lockdown en het thuiswerken.

Onze casemanagers zien veel gevallen van de millennial burn-out. Jonge werknemers die achter de feiten aanlopen doordat ze het lastig vinden om werk en privé te combineren. Een groep die eigenlijk nooit ‘nee’ zegt en niet wil falen. Als werkgever kunt u hier actief op inspelen door het gesprek aan te gaan. Maar ook een inzetbaarheids-, of budgetcoach kan in deze situaties uitkomst bieden.

Dit zijn slechts 3 best practices van onze verzuimspecialisten. In ons online magazine over verzuimpreventies ontdekt u nog veel meer best practices om verzuimrisico’s te beperken. Het magazine is gratis te downloaden!

Online magazine verzuimpreventie

Verzuimpreventies: zet in op data.

Wist u dat u binnen uw organisatie beschikt over waardevolle data om uw verzuimbeleid te optimaliseren? De RI&E, uw verzuimprofiel en het PMO zijn allemaal indicatoren waarmee u preventief kunt inspelen op verzuim. Benieuwd hoe? Onze verzuimspecialisten laten het u in dit magazine zien middels data, tips en best practices.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.