Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nieuws

Advies van de bedrijfsarts leidend bij RIV-toets

Er is een wetsvoorstel ingediend dat het advies van de bedrijfsarts inzake de belastbaarheid van de werknemer leidend maakt. De verzekeringsarts zal het advies van de bedrijfsarts niet langer beoordelen tijdens de RIV-toets

Indien een werknemer 104 weken ziek is , dan kan hij aan het einde van het tweede ziektejaar een WIA aanvraag indienen bij UWV. Werknemer dient daarbij een re-integratieverslag (RIV) te overleggen. Op basis van het RIV verricht UWV de zogenaamde RIV-toets, waarin beoordeeld wordt of werkgever en werknemer voldoende re-integratie inspanningen hebben verricht. Als UWV oordeelt dat dit niet het geval is, kan UWV een loonsanctie opleggen en de loondoorbetalingsperiode van de werkgever met maximaal een jaar verlengen.

RIV-beoordeling door verzekeringsarts UWV

Het oordeel van de verzekeringsarts van UWV tijdens de RIV-beoordeling is een onzekere factor voor de werkgever. Het gehele re-integratietraject wordt op basis van het advies van de bedrijfsarts of arbodienst ingericht. Indien het oordeel van de verzekeringsarts over de belastbaarheid van de werknemer afwijkt van het advies van de bedrijfsarts, is de kans groot dat daarmee een grondslag ontstaat voor het opleggen van een loonsanctie.

Wetsvoorstel

De regering wil de onzekerheid bij werkgevers over deze sancties wegnemen. Begin oktober heeft Minister Koolmees een wetsvoorstel ingediend. Het voorstel is om het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken. De verzekeringsarts zal het advies van de bedrijfsarts niet langer beoordelen tijdens de RIV-toets, wat meer zekerheid geeft aan werkgevers. De maatregel heeft als gevolg dat de RIV-toets zal berusten op een arbeidskundige beoordeling van het re-integratieverslag.

Rol arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt of werkgever en werknemer de re-integratie-inspanningen hebben gepleegd die passend zijn bij het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. Op basis van dit oordeel bepaalt UWV of de inspanningen voldoende zijn geweest of dat een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting wordt opgelegd. Het opleggen van loonsancties blijft mogelijk, maar loonsancties die een medisch verschil van inzicht tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts als hoofdoorzaak hebben, zullen door de voorgenomen wetswijziging dus niet meer voorkomen.

Beoordelingskader voor bedrijfsartsen

UWV verwacht in december 2020 een door alle betrokken beroepsverenigingen (arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en bedrijfsartsen) gedragen gemeenschappelijk beoordelingskader gereed te hebben van waaruit bedrijfsartsen hun adviezen opstellen over de belastbaarheid. Daarna is van belang dat het instrument door zo veel mogelijk bedrijfsartsen uniform toegepast wordt. Uiterlijk in mei 2021 is ten behoeve daarvan een leidraad bij het kader gereed. Tevens wordt er geïnvesteerd in het opleiden en trainen van de betrokken arbeidsdeskundigen.

WIA-beoordeling wel door verzekeringsarts

De uitvoering van de sociaal-medische claimbeoordeling voor het recht op een WIA-uitkering blijft (onveranderd) bij de verzekeringsarts van UWV. Om die reden zal er een wettelijke grondslag voor het opvragen van medische informatie geregeld moeten worden, zodat de medische informatie in het kader van de WIA-beoordeling gebruikt kan worden. De WIA-aanvraag blijft vergezeld gaan van alle RIV-stukken en mogelijk aanvullende (medische) informatie.

De voorgenomen inwerkingtredingsdatum is 1 september 2021, en geldt voor werkgevers tijdens de loondoorbetalingsperiode bij ziekte en voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.