Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Actief sturen op arbeidsperspectief

Werkgevers kunnen veel meer doen om hun mensen duurzaam perspectief op werk te bieden; vindt Robert Wondaal, Chief Commercial Officer bij Robidus: “Met de juiste interventies kunnen mensen, die anders vroegtijdig zouden uitstromen, nog enorm waardevol zijn voor de eigen organisatie.”

In de maatschappij van de toekomst voorziet Robidus een toegenomen belang van een dialoog tussen werkgever en werknemer over zijn of haar arbeidsperspectief: het vermogen om nu en in de toekomst in het eigen inkomen te voorzien. Een cruciale randvoorwaarde voor echte duurzame inzetbaarheid.


Structureel dialoog met werknemers

“Robidus ziet het als missie om werkgevers ervan bewust te maken dat ze meer kunnen doen voor het arbeidsperspectief van medewerkers. Nu vindt pas dialoog plaats als een medewerker uitvalt. In de (nabije) toekomst moet dit dialoog structureel gevoerd worden. Werknemers moeten zich ervan bewust zijn dat de baan die ze nu hebben wellicht in de toekomst niet meer hetzelfde is. Ze moeten dus blijven investeren in scholing, maar aan de andere kant ook mentaal en fysiek fit blijven om hun werk uit te kunnen voeren.”


Persoonlijk en functioneel perspectief

Persoonlijk perspectief refereert aan iemands levenswijze, zoals: gezond eten en beweging, maar ook aan mentale gezondheid, zoals: rust en ontspanning. Bij functioneel perspectief draait het om zaken als scholing, om zo gemotiveerd tot een pensioendatum te komen. 

Wondaal: “De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de medewerker. Maar als werkgever kun je heel veel doen. De invloed van de werkgever op de functionele as is natuurlijk groter dan op de persoonlijke as. Op dat laatste terrein rust een soort taboe. Want op welke manier kan een werkgever steun bieden als er bijvoorbeeld spanningen zijn in de privé-sfeer of als een werknemer financiële problemen heeft? Ik vind dat je jezelf als werkgever moet openstellen: als je het gesprek aangaat met je werknemer kan dat net het zetje zijn dat hij of zij nodig heeft. Stel dat je een werknemer hebt met zwaar overgewicht. Dat zijn vaak mensen die echt hulp nodig hebben om uit dat stramien te komen. Ga dan als leidinggevende het gesprek aan. ‘Hoe kan ik je helpen om fit te blijven, zodat je je eigen inkomen blijft verdienen?’” 


Scholing meer richten op de toekomst

In de praktijk gebeurt het nog weinig dat werkgevers hun mensen actief op die persoonlijke as ondersteunen, ervaart Wondaal. Maar ook op de functionele as zijn veel werkgevers nog te passief: “Veel werkgevers bieden wel opleidingsprogramma’s, maar die zijn vaak gericht op de huidige functie. Veranderingen op de arbeidsmarkt en robotisering beïnvloeden de aard van toekomstige functies. Werkgevers vinden het lastig om hierop in te spelen. De programma’s worden nog te veel op incidentele basis aangeboden en zijn nog te weinig onderdeel van structureel beleid rondom inzetbaarheid.”


Actief sturen op arbeidsperspectief

Om werkgevers te stimuleren actief op arbeidsperspectief te sturen, moet de bewustwording over het belang ervan worden vergroot. Het helpt enorm als de mogelijke stappen vertaald worden naar geld, weet Robert Wondaal: “Hoe concreter en financiëler je het maakt, hoe beter je bedrijven kunt stimuleren om buiten hun standaard kaders te denken. In de huidige arbeidsmarkt kun je op een gegeven moment niet meer anders. Kijk maar hoe ontzettend moeilijk het is om in bepaalde branches aan werknemers te komen. Juist nu is het daarom ontzettend belangrijk dat het besef en de bewustwording groeien. Investeer actief in het arbeidsperspectief van je medewerkers.”

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie