Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

‘Verzuimcijfer zegt alles over vitaliteit van je organisatie’

Martini ziekenhuis

Het verzuim binnen het Martini Ziekenhuis is flink aangepakt. Met behulp van een palet aan instrumenten hebben ze het verzuim van 5,5 procent weten te reduceren naar 3,5 procent.

Sterk in je Werk

Om het verzuim te verminderen, is het Martini Ziekenhuis het ‘Sterk in je Werk’ programma gestart. ‘Verder zijn we ons veel meer gaan richten op gedragscompetenties,’ aldus Renée Swarte, adviseur re-integratie en verzuim.

Het effect? Sjoerd van der Zee, stafdirecteur P&O: ‘Het verzuim is met 2 procentpunt gedaald en de meldingsfrequentie is lager, onder het gemiddelde van STZ-ziekenhuizen. Dat is het verschil tussen zwarte en rode cijfers. Het verschil tussen een (financieel) gezond en ongezond ziekenhuis.’

Begripvol

Swarte geeft aan dat het personeel begripvol is. ‘Als we naar de medewerkerstevredenheidscijfers kijken, zie je dat die ook enorm gestegen zijn. Onze mensen vinden het prima om op resultaat aangesproken te worden.’

“HR is geen sprint, maar iets voor de lange termijn.”

Van der Zee over het verzuimbeleid: ‘Als iemand nu drie keer een verzuimmelding heeft, gaan we direct in gesprek over de oorzaken. Vaak is het toch lastig om over privézaken te praten, als dat al mag. We hebben het dan ook niet over privé maar vooral over gedrag.’

Inzetbaarheid

Binnen het ziekenhuis is tevens aandacht geschonken aan inzetbaarheid. Van der Zee: ‘Hoe blijf je nou vitaal? Maar vooral ook: hoe vitaal en inzetbaar ben je over vijf jaar?‘ Swarte vult aan: ‘Oudere werknemers kunnen het werk soms fysiek niet meer aan. Dan gaan we vroegtijdig kijken in welke functie iemand wel behouden kan blijven.’

In het interview met het Martini Ziekenhuis leest u meer over het Sterk in je Werk programma en hoe het ziekenhuis de inzetbaarheid van haar medewerkers vergroot (HR Strategie, maart 2016). 

LEES HET INTERVIEW
Hoe werken andere organisaties samen met Robidus? Bekijk alle cases.
Hoe kunt u effectief het verzuim terugdringen binnen uw organisatie?
DOWNLOAD WHITEPAPER
Heeft u een vraag over deze klantcase?
Willeke Eskes Specialist verzuim Vraag het onze specialist