Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

MVO beleid Robidus

Focus op inzetbaarheid met respect voor het individu

Robidus speelt een actieve rol in de advisering over en uitvoering van de moderne sociale zekerheid. Zowel werknemers, ex-werknemers, werkgevers en verzekeraars worden door Robidus ondersteund.

Binnen het werkterrein van Robidus leidt goede uitvoering van de regelgeving tot een verhoogde participatie van (ex-)werknemers aan het arbeidsproces. Onze overtuiging is dat een sociale en ethische werkwijze bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid van personeel, waarbij respect voor het individu voorop staat.

Onze werkwijze is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Re-integratie is een recht van elke deelnemer aan het arbeidsproces. Robidus zal hier geen economische afwegingen in maken. Ieder individu wordt, ongeacht de voor Robidus economische consequenties, gelijk behandeld.
  • Wij zullen geen perverse beloningsstructuur hanteren die aanstuurt op winstoptimalisatie ten koste van maatschappelijke belangen.
  • Ons werk voeren we op een ethisch, sociale, respectvolle en verantwoordelijke wijze uit.
  • Wet- en regelgeving zal stipt worden nageleefd en aan de eisen van goed burgerschap en werkgeverschap zal worden voldaan.
  • Wij zullen op een sociaal verantwoorde wijze handelen binnen de kaders van de wetten en ons houden aan een constructieve samenwerking met autoriteiten en regelgevende instanties teneinde die wetten na te leven.
  • Wij zullen op billijke en integere wijze handelen jegens belanghebbenden, waaronder de personen, organisaties en rechtspersonen die betrokken zijn bij, een belang hebben in of beïnvloed worden door onze activiteiten.
  • Wij zullen data van onze klanten uitsluitend voor de in een overeenkomst afgesproken doeleinden gebruiken. Persoonlijke financiële informatie, private klantgegevens en werknemersgegevens zijn beschermd tegen misbruik.
  • Wij zoeken bij de invulling van onze activiteiten en dienstverlening naar duurzame, milieuvriendelijke oplossingen en alternatieven.
Binnen ons compliance programma zullen wij erop toezien dat zowel Robidus als organisatie alsmede de individuele werknemers van Robidus, zich aan het geformuleerde MVO beleid houden.
MEER WETEN? VRAAG HET ONZE SPECIALIST
Robert Wondaal Commercieel directeur NEEM CONTACT OP
LEES HIER HET LAATSTE NIEUWS