Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Privacy verklaring

Gebruik website Robidus

Robidus Groep BV is verantwoordelijk voor deze website. Robidus respecteert de privacy van de bezoekers aan haar websites. Robidus volgt bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van bezoekers aan onze websites de richtlijnen en voorschriften zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over de manier waarop Robidus via deze website gegevens verzamelt en deze verwerkt.

Verwerken persoonsgegevens via deze website

In de volgende situaties verzoeken wij u om uw persoonsgegevens in te vullen op een digitaal formulier op onze website:
 1. Contact opnemen met Robidus middels een digitaal vragenformulier;  
 2. Opvragen van documenten, zoals whitepapers; 
 3. Solliciteren op een vacature.
Robidus zal de door u ingevulde gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is.

1. Digitaal vragenformulier

Het is mogelijk om via een digitaal formulier contact op te nemen met Robidus.
Op dit formulier worden de volgende persoonsgegevens gevraagd:
 • Uw naam; 
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres.
Wij hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen om uw vraag te beantwoorden. Uw gegevens worden gedeeld met de Robidus specialist die antwoord kan geven op uw vraag. Na één maand verwijderen wij uw gegevens uit ons systeem.

2. Opvragen van documenten

Op onze website kunt u specifieke informatie (o.a. onze whitepapers) opvragen. Hiervoor dient u eerst uw gegevens in te vullen op een digitaal formulier, waarna u de opgevraagde documenten krijgt toegezonden.
Op dit formulier worden de volgende persoonsgegevens gevraagd:
 • Uw naam;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres.
Wij hebben deze gegevens nodig om u de gevraagde documenten te mailen. Uw gegevens worden gedeeld met de afdeling commercie, die de verzending van de gevraagde documenten verzorgt. Robidus slaat de ingevoerde gegevens op en gebruikt deze voor marketingdoeleinden. Dit houdt in dat Robidus nadere informatie stuurt over het onderwerp van de opgevraagde documenten of contact met u op kan nemen. De gegevens worden maximaal 4 maanden bewaard.

3. Online solliciteren op een vacature

Via de website kan gesolliciteerd worden naar openstaande functies. Interesse in een functie kan via een digitaal formulier kenbaar worden gemaakt. De volgende persoonsgegevens worden gevraagd:

 • Uw naam; 
 • Uw adres; 
 • Uw woonplaats; 
 • Uw e-mailadres.

Daarnaast wordt gevraagd uw CV toe te voegen.
Robidus heeft deze gegevens nodig om de geschiktheid voor de functie te kunnen bepalen en contact op te nemen tijdens het solliciatieproces. Ingevoerde gegevens worden bewaard tot invulling van de vacature.

Nieuwsbrieven

Via deze website kunt u zich aanmelden voor de Robidus e-mail nieuwsbrief. Uw gegevens, zoals naam en e-mailadres, worden opgeslagen in ons abonnee bestand. Gegevens welke in ons nieuwsbrieven bestand staan worden enkel gebruikt om op regelmatige basis de e-mail nieuwsbrief aan u te verzenden. Onderaan iedere e-mailing staat de mogelijkheid om u af te melden voor de ontvangst van de e-mail nieuwsbrieven. Zodra u voor de mogelijkheid kiest worden uw persoonlijke gegevens verwijderd uit ons abonnee-bestand.

Bescherming persoonsgegevens

Robidus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Robidus is ISO27001 gecertificeerd.

Wij hebben de volgende maatregelen rondom onze website genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en een firewall zijn geïnstalleerd en worden periodiek voorzien van de laatste updates.
 • SSL: Wij versturen gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit is zichtbaar aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • SPF: Dit is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen (phishing).

Als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Data Protection Officer via compliance@robidus.nl .

Inzage

Volgens de AVG heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens die door Robidus worden bewaard. Als u dat wilt dan stuurt u een schriftelijk verzoek aan compliance@robidus.nl. U heeft bovendien het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Al relatie van Robidus?

In opdracht van werkgevers verwerkt Robidus persoonsgegevens. Bescherming van deze gegevens is voor ons zeer belangrijk. In onze privacy verklaring voor Robidus relaties leest u hoe we omgaan met de bescherming van deze persoonlijke gegevens.

LEES MEER
Relatie van Robidus?

In opdracht van vele werkgevers verwerken wij de persoonsgegevens van hun werknemers. Het beschermen van die persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. Lees welke maatregelen we hiervoor hebben genomen.

PRIVACY VERKLARING VOOR ONZE DIENSTVERLENING

Cookie verantwoording

Via deze webpagina informeren wij u over het gebruik van zogenaamde cookies op deze website.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand dat door een website geplaatst wordt op de computer van de sitebezoeker met als mogelijke doelen:

 • Functioneel: om het gebruik van de website te vergemakkelijken, bijvoorbeeld om de bezoeker bij herhaalbezoek te herkennen, inloggen te versnellen en formulieren versneld in te vullen.
 • Analytisch: om bezoekstatistieken te verzamelen en deze met name te kunnen gebruiken voor verdere verbetering en vernieuwing van de website.
 • Commercieel: om het klikgedrag van de individuele bezoeker te volgen en op basis van deze informatie commerciële acties te doen, bijvoorbeeld het aanbieden van specifieke informatie naar aanleiding van specifiek klikgedrag.

Er zijn veel soorten cookies, maar de wetgeving maakt onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. De functionele cookies zijn niet aan de regelgeving gebonden. De niet-functionele cookies wel, waaronder dus ook de analytische en commerciële. Tot de laatste behoren ook de cookies die bijvoorbeeld Google Analytics en veel social sharing buttons van sociale medianetwerken zetten.

Welke cookies worden op deze site gebruikt en met welk doel?

Deze website maakt gebruik van enkele functionele cookies, te weten:

 • ASPXANONYMOUS: dit geeft iedere bezoeker een uniek nummer. Het bevat geen persoonsgegevens van de bezoeker, maar herkent wel herhaalbezoek.
 • ASP.NET_SessionId: dit is een cookie die gezet wordt voor website functionele aspecten gedurende een sitebezoek. Na het afsluiten van de internetbrowser wordt dit cookie verwijderd.

Daarnaast maakt deze website gebruik van enkele cookies voor analytische doeleinden, te weten:_utma: dit houdt bij hoe vaak de bezoeker naar de site komt, waaronder het eerste en meest recente bezoek. _utmb en _utmc: de B en C werken samen om de bezoekduur aan de site te bepalen. _utmz: dit houdt bij wat de herkomst van de bezoeker is, bijvoorbeeld een zoekmachine of een referentiesite, maar ook eventuele zoekwoorden en de regio.

Tot slot beschikt deze website over buttons om informatie van deze website te delen op uw (eventuele) sociale medianetwerken (bijv. LinkedIn, Twitter en Facebook). Deze sociale netwerken plaatsen ook cookies voor zowel functionele, analytische als commerciële doeleinden. Het betreft hier onder meer cookies van:Twitter.com Facebook.com Linkedin.com Google.com (maps) Youtube.com

Hoe kunt u cookies weigeren of verwijderen?

Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies weigeren en eventueel al geplaatste cookies verwijderen. Er zijn diverse soorten internetbrowsers (bijv. Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari) en de wijze van instellen varieert. Raadpleeg daarom de help-functie van uw internetbrowser om uw cookie-instellingen desgewenst aan te passen. Houd er rekening mee dat het aanpassen van uw instellingen effect kan hebben op alle sites die u bezoekt.

Disclaimer website

Robidus verleent u toegang tot deze website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Robidus behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. Ondanks het feit dat Robidus zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Robidus niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Robidus garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De materialen op de website kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Robidus. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Robidus nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Virussen

Robidus garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Robidus aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en deze Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de geplaatste materialen liggen bij Robidus. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Robidus, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Contact

Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring stuurt u naar compliance@robidus.nl.

Deze privacyverklaring zal, indien nodig, worden aangepast aan de meest recente wet- en regelgeving.

Deze versie is gepubliceerd in november 2018.

Klachtenregeling Robidus