Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Nieuwe WGA-regelgeving vraagt om innovatieve oplossing

De samenvoeging van de WGA vast en flex legt nogal wat druk op de markt en vraagt om nieuwe oplossingen. 

Bij de financiering van de WGA kiest u voor een publieke verzekering bij het UWV of het eigenrisicodragerschap. Er wordt vaak voor laatste gekozen om re-integratie zo goed mogelijk uit te (laten) voeren. Als eigenrisicodrager had u tot nu toe twee opties: privaat verzekeren of niet verzekeren (dit wordt ook wel eigen beheer genoemd), maar nu is er een nieuwe variant: de WGA Beheerverzekering.

Verzekeren

Het grote voordeel van het verzekerd WGA-eigenrisicodragerschap is dat u als werkgever begeleid wordt bij de uitvoering en dat het risico volledig gedekt is; de organisatie komt niet voor (financiële) verrassingen te staan. Het nadeel is dat daar wel voor betaald wordt. Wanneer er door goede risicobeheersing geen of minder WGA-instroom plaatsvindt, is het financieel voordeel daarvan voor de verzekeraar.

Eigen beheer

Bij een keuze voor eigen beheer moet de organisatie een voorziening op de balans treffen voor de financiering van het WGA-risico van medewerkers gedurende de maximale uitkeringsduur van tien jaar. Om de betaling van WGA-uitkeringen te garanderen (bijvoorbeeld in het ingeval van een faillissement) is een garantieverklaring verplicht. De verantwoordelijkheid voor de begeleiding en re-integratie van WGA-gerechtigden ligt bij de werkgever. Het grote voordeel van een eigen beheer oplossing is dat u bij lagere WGA-instroom of kortere WGA-duur daar zelf direct van profiteert. Daarnaast is er uiteraard ook een financieel risico dat de WGA-instroom en/of -duur juist hoger uitpakt dan verwacht.

Druk op de markt

Door onzekerheid over de hoogte van het nieuwe WGA-flex risico kunnen private verzekeringspremies sterker stijgen dan het reële WGA-risico van de individuele werkgever. De toevoeging van WGA-flex leidt ook tot een enorme verhoging van de WGA-schade bij een eventueel faillissement, waardoor het nog lastiger wordt om bij eigen beheer aan de wettelijk vereiste garantieverklaring te komen. Er is daarom behoefte aan een tussenvariant.

De WGA Beheerverzekering

De nieuwe WGA Beheerverzekering combineert de voordelen van een verzekerd WGA-eigenrisicodragerschap met de voordelen van de eigen-beheer-variant.

De premie van de WGA Beheerverzekering is volledig gebaseerd op uw individuele risicoprofiel en wordt jaarlijks bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen. Vindt er minder instroom plaats dan verwacht of is de duur korter dan verwacht dan krijgt u de teveel betaalde premie terug. Daarnaast wordt er standaard een garantieverklaring afgegeven en worden de administratieve lasten tot het minimum beperkt.

Ook bij de WGA Beheerverzekering ligt de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en re-integratie van WGA-gerechtigden bij de werkgever. Met als verschil dat de uitvoering onderdeel is van de verzekering. Door schaalgrootte kan de betrokken WGA-uitvoerder dit efficiënter en effectiever dan de werkgever zelf.

Voordelen zonder beperkingen

Met de innovatieve WGA Beheerverzekering heeft u als werkgever de voordelen van het eigenrisicodragerschap, zonder de beperkingen van de traditionele varianten. Bovendien krijgt u alle ondersteuning en middelen ter beschikking om te kunnen sturen op een optimale risicobeheersing. Hiermee wordt sociale zekerheid eenvoudig gemaakt, ook als de materie complex is.

Klik hier om de whitepaper met meer informatie te downloaden.

Publicatie datum: 18 mei 2017
Meer over dit nieuwsbericht Tanno Lith Manager Risk Consultancy Stel een vraag
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport