Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Nieuwe Arbowet: goede focus, maar onvolledig

Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet ingegaan. De wet dient de betrokkenheid van zowel werkgevers als werknemers bij de arbodienstverlening en de preventie binnen het bedrijf te vergroten. Er zitten verschillende positieve aspecten aan de wetgeving, maar in onze ogen is zij niet volledig.

Wat houdt de nieuwe Arbowet concreet in? Werknemers krijgen dankzij deze Arbowet meer rechten. Bijvoorbeeld als het gaat om de bedrijfsarts. Werknemers krijgen de mogelijkheid om – behalve voor de bestaande consultatie bij verzuimbegeleiding – de bedrijfsarts ook te consulteren voor gezondheidskundige vragen. Zij krijgen bovendien het recht op een ‘second opinion’, het raadplegen van een tweede bedrijfsarts, bij de ziekteverzuimbegeleiding.

Preventiemedewerker

Een andere ingrijpende wijziging in de wetgeving is de nadruk op preventie. Alle werkgevers moeten als gevolg van de nieuwe wetgeving minimaal één preventiemedewerker aanstellen. Deze preventiemedewerker heeft een centrale rol bij het zorgen voor goede werkomstandigheden en het werken aan duurzame inzetbaarheid. Hij krijgt als taak preventie, verzuim en re-integratie aan te pakken in goede samenwerking met de bedrijfsarts en andere deskundigen.

Jaar de tijd

Wat betekent dit voor u als werkgever? U krijgt een jaar de tijd om uw afspraken met uw Arbo-dienstverlener af te stemmen op de nieuwe wetgeving. Benut dit om uw verzuimaanpak (opnieuw) kritisch onder de loep te nemen, zodat u en uw organisatie maximaal profiteren van de nieuwe situatie. De nieuwe wetgeving biedt namelijk goede aanknopingspunten voor u als werkgever, waar ook uw medewerkers van profiteren. In onze ogen is het goed dat er een focus komt op de preventie van verzuim. Daar valt immers nog veel te winnen. Hoe minder verzuim, hoe minder leed onder uw medewerkers en hoe minder u dit (financieel) voelt. De preventiemedewerker maakt veiligheid- en gezondheidsrisico’s in de onderneming bespreekbaar en draagt bij aan oplossingen. Dit is een positieve ontwikkeling.

Niet volledig

De nieuwe Arbowet kent een focus op arbeidsomstandigheden en beroepsziekten. Dat is begrijpelijk, maar niet volledig. Hoewel het arbeidsgerelateerd verzuim hoog is, heeft verzuim veelal meerdere oorzaken. Een deel daarvan is privé-gerelateerd. Denk aan stress door geldzorgen of de zorg voor familieleden, en andere psychosociale aspecten waar een werknemer mee te maken krijgt. Ook het thema ‘leven lang leren’, waardoor een match tussen arbeidsmarkt en de kennis en kunde van de werknemers behouden blijft, krijgt geen aandacht.

In de veranderende wereld waarin we leven is het zaak ook inhoudelijk en qua skills up-to-date te zijn. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat scholing een positief effect heeft op de arbeidsparticipatie in het algemeen en in het bijzonder die van ‘kwetsbare groepen’. Door de snelheid van technologische ontwikkelingen zijn voortdurende investeringen in scholing vereist om veroudering van kennis en vaardigheden tegen te gaan. Wanneer dit gebeurt, kan de (werk)ervaring die de leeftijd met zich meebrengt, de doorslag geven om een oudere kandidaat aan te nemen dan wel te behouden.

Klaar voor de toekomst

Kortom: wilt u als werkgever verzuim beheersbaar maken, dan dient u een breder beleid te hebben dan sec gestoeld op de Arbowet. Aangezien u één jaar de tijd krijgt om uw afspraken met de Arbodienstverlener aan te passen aan de veranderende wetgeving, is dit wellicht een mooi moment om te kijken naar het totale speelveld als het gaat om verzuim. Kortom: zorg ervoor dat u klaar bent voor de toekomst en niet alleen voor de Arbowet.

Bron: HR Praktijk

Download onze whitepaper voor meer informatie over preventie en het terugdringen van verzuim.

Publicatie datum: 20 juni 2017
Meer over dit nieuwsbericht Mick Netiv Directeur Stel een vraag
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport