Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

OR: pak de regie op sociale zekerheid!

De OR is het geweten van een organisatie. U komt op voor de belangen van de werknemer zonder het organisatiebelang uit het oog te verliezen. Voldoende kwalitatief personeel nu en in de toekomst is zo’n bedrijfsbelang, terwijl het kunnen blijven voorzien in een eigen inkomen een werknemersbelang is.

In de Sociale Zekerheid komen die twee samen. Diverse regelgeving zorgt voor tijdelijke inkomensopvang als werknemers tijdelijk geen arbeid kunnen verrichten. De rekening hiervan komt overigens steeds meer bij de werkgever én bij de werknemer te liggen omdat de overheid zich terugtrekt uit die sociale zekerheid.

  • Wat betekent dat voor de organisatie en voor haar werknemers?
  • Wat kunt u daar vanuit uw rol aan doen?
  • Hoe beschermt u de werknemers en zorgt u er tegelijkertijd voor dat de organisatie succesvol kan blijven?

Robidus is specialist op het terrein van Sociale Zekerheid. Wij ondersteunen zowel werkgevers als werknemers bij de invulling van onder andere de WIA. Enerzijds zorgen wij ervoor dat de werkgever zo efficiënt mogelijk haar verplichtingen nakomt en anderzijds beschermen wij werknemers tegen te grote inkomensterugval als zij arbeidsongeschikt raken.

Robidus ondersteunt de OR met kennis en praktische tips

Robidus deelt haar expertise regelmatig met OR-leden. Soms op basis van een bepaalde concrete vraag, soms als second-opinion bij sociale zekerheidsissues binnen een organisatie. Ook uw OR informeren wij graag over laatste ontwikkelingen op het terrein van inzetbaarheid en bijbehorende wetgeving zoals de Ziektewet en WIA.


Publicatie datum: 24 mei 2017
Meer over dit nieuwsbericht Peter Takken Accountmanager Stel een vraag
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport