Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Werkt het stelsel van publieke en private financiering ZW en WGA?

Bij de introductie van het hybride financieringsstelsel was de verwachting dat verzuim en arbeidsongeschiktheid zou dalen. UWV en private verzekeraars zouden elkaar scherp houden en zo bijdragen aan een zo effectief mogelijke re-integratie. Minister Koolmees heeft laten onderzoeken of de doelstellingen zijn uitgekomen.

Keuze publiek of privaat

Zowel bij de WGA als ZW spelen financiële overwegingen de grootste rol in het keuzeproces, maar ook de grip op de re-integratie inspanningen spelen een rol bij de financieringskeuze.
  • Bij de keuze voor een publieke verzekering (UWV) speelt voornamelijk de financiële overweging een rol. Men verwacht bij UWV een lagere (stabiele) premie.
  • Voor de werkgevers die hebben gekozen voor het eigenrisicodragerschap (private verzekering) zien we een ander beeld. Voor hen geldt dat de eigen verantwoordelijkheid voor re-integratie en de mogelijkheid om het ziekteverzuim te beperken een grotere rol speelt.
De publiek verzekerde werkgevers uit het onderzoek verwachten bij UWV een stabielere premie. Echter, de laatste jaren bieden private verzekeraars meer premiestabiliteit met een vaste premie voor een bepaald aantal jaren. Terwijl bij UWV de premie jaarlijks wordt aangepast op basis van het schadeverloop.

Re-integratie inspanning

Het blijkt dat private verzekeraars steeds meer actief inzetten op preventie en re-integratie om zo het aantal uitkeringen te beperken.

De minister stelt in de kamerbrief dat hij belangrijk vindt dat verzekeraars samen met de door hen verzekerde werkgevers aan de slag gaan om in de eerste plaats te voorkomen dat mensen in ziek worden of arbeidsongeschikt raken, en als dat niet is gelukt hen helpen om weer te re-integreren.

Aandachtspunten

Uit het onderzoek komt naar voren dat kleine werkgevers over het algemeen niet kiezen voor het eigenrisicodragerschap. Omdat private verzekeraars meerwaarde hebben op het gebied van verzuimbeperking en re-integratie zal onderzocht worden waarom de kleine werkgever een andere keuze maakt dan de grote werkgever.
Het Ministerie heeft diverse partijen, waaronder Robidus, gevraagd mee te denken over hoe het WGA ERD ook voor de kleinere werkgevers aantrekkelijk gemaakt kan worden om het hybride stelsel voor iedereen te laten werken.

Download whitepaper WGA
Download kamerbrief hybride markt ziekte en arbeidsongeschiktheid. 
Publicatie datum: 17 juni 2019
Meer over dit nieuwsbericht Pascal Koopman Risk consultant Stel een vraag
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport