Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Vereenvoudiging banenafspraak

Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Staatssecretaris Van Ark past hiervoor de Wet banenafspraak aan.

Van Ark wil het mogelijk maken dat werkgevers samenwerken bij het realiseren van banen. Dat betekent dat het er niet langer toe doet waar een baan wordt gerealiseerd, maar dát een baan wordt gerealiseerd. Het is daarom ook niet langer relevant om bij te houden wie waar gedetacheerd is of waar iemand via een uitzendbureau werkt.

Ook van de nieuwe Wet banenafspraak is de kern dat deze uiteenvalt in twee delen: een vrijwillig gedeelte (de banenafspraak) en een gedeelte met een verplichtend karakter (de quotumregeling).

Quotumregeling

De quotumregeling wordt pas geactiveerd indien de afgesproken aantallen in de banenafspraak niet worden gehaald. Om te zien of de afgesproken aantallen worden behaald, worden behaalde aantallen van de overheids- en marktsector bij elkaar opgeteld.

De quotumregeling wordt veranderd van een systeem dat zich richt op straffen, naar een positief systeem dat werkt met een ‘inclusiviteitsopslag’ als heffing en een bonus bij goed presteren. Bonus en opslag zijn in evenwicht met elkaar indien een werkgever het volgens de quotumregeling benodigde aantal banen heeft gerealiseerd.

Inclusiviteitsopslag

De inclusiviteitsopslag zal worden geheven via een opslag op de AOF-premie. De hoogte van de opslag zal vergelijkbaar zijn met de huidige heffing van 5.000 euro per baan.

Indien de quotumregeling geactiveerd is, wordt er een bonus betaald  door het bestaande Loonkostenvoordeel te verhogen met 3,77 euro per verloond uur. De hoogte van de bonus hangt af van het totaal aantal uren dat werknemers uit de doelgroep banenafspraak per jaar werken bij de desbetreffende werkgever. De volledige bonus van ongeveer 5.000 euro per gerealiseerde baan ontvangt een werkgever indien iemand 25.5 uur per week gedurende een jaar werkt en compenseert zo de inclusiviteitsopslag.

Klik hier voor de Kamerbrief inzake dit wetsvoorstel.

Publicatie datum: 1 augustus 2019
Meer over dit nieuwsbericht Danielle Thijssen SV specialist Stel een vraag
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport