Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Massaal loonsancties voor eigenrisicodragers Ziektewet

Eigenrisicodragers worden steeds vaker geconfronteerd met loonsancties van UWV, omdat zij niet voldoende inspanningen hebben verricht om mensen die ziek uit dienst gegaan zijn binnen de eigen organisatie aan het werk te helpen. Dit laatste wordt ook wel re-integratie spoor 1 genoemd.

Robidus merkt in de praktijk dat UWV bij de WIA beoordeling de controle op inspanningen voor re-integratie spoor 1 heeft aangescherpt. De aangescherpte controle komt voort uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag waarin duidelijker is gesteld dat de eigenrisicodrager Ziektewet ook spoor 1 moet onderzoeken. Deze uitspraak is recent bekrachtigd door de Centrale Raad van Beroep.

Jaar langer loondoorbetaling

Een loonsanctie houdt in dat een werkgever feitelijk een jaar langer verantwoordelijk wordt voor de betaling van de Ziektewet-uitkering aan de ex-werknemer.

Duaal stelsel

Vooral grote bedrijven kiezen voor private uitvoering van de re-integratie van zieke werknemers. In totaal is ongeveer 40% van de grote werkgevers in Nederland eigenrisicodrager. De overige werkgevers zijn publiek verzekerd via UWV. Het doel van de overheid met dit duale stelsel is de concurrentie te bevorderen en zowel werkgevers als ex-werknemers te stimuleren om te werken aan een vlotte, duurzame terugkeer naar betaalde arbeid. Houdt de werkgever zich niet aan zijn verplichtingen dan kan een loonsanctie opgelegd worden, waardoor de ex-werknemer langer recht heeft op een uitkering. Houdt de ex-werknemer zich niet aan zijn verplichtingen dan kan de ZW-uitkering gekort of gestopt worden.

Oneerlijke concurrentie

Robidus constateert dat er nu echter zowel concurrentie bestaat tussen UWV en private uitvoerders, maar dat UWV óók de controle uitvoert en eventuele sancties op kan leggen aan diezelfde ‘concurrentie’. En daar wringt nu net de schoen: UWV legt een eigenrisicodrager wél een loonsanctie op in het geval waarbij onvoldoende of geen inspanningen zijn verricht om een ex-werknemer binnen de eigen organisatie weer aan het werk te krijgen (spoor 1). Terwijl de focus van UWV uitsluitend gericht is op re-integratie bij een nieuwe werkgever, ook wel re-integratie spoor 2 genoemd. In de ogen van Robidus is dit een onrechtvaardige situatie.

Het platform van private uitvoerders PPUSZ, waar Robidus onderdeel van uitmaakt, heeft in een brief aan verantwoordelijk minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd het speelveld gelijk te trekken. De minister zou de inspanningen spoor 1 moeten uitsluiten, zodat daarop geen sancties meer mogelijk zijn. ‘Omdat het UWV minder strenge maatstaven hanteert voor werkgevers die de uitvoering aan de dienst zelf hebben toevertrouwd — en hen al helemaal geen sancties oplegt. Deze discrepantie is niet uit te leggen aan de betrokken (ex-)werknemers en (ex-)werkgevers'.

UWV laat in een reactie weten zich bij toetsing aan de wet te houden.

Lees ook onze blog over re-integratie in het eerste spoor. 

Publicatie datum: 7 maart 2019
Meer over dit nieuwsbericht Willeke Eskes Specialist verzuim Stel een vraag
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport