Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Geen gelijke behandeling WGA-gerechtigden

Vakbond CNV maakt zich grote zorgen om een onderzoek naar de dienstverlening van uitkeringsinstantie UWV. Het onderzoek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de effecten van de re-integratiedienstverlening van UWV en start dit najaar.

Het kabinet is van plan om een groep van 6.000 mensen die arbeidsongeschikt raken niet te helpen bij het zoeken naar werk. Zij maken deel uit van een grootschalig onderzoek onder WGA-gerechtigden, waarbij zij controlegroep zijn. Twee andere groepen van ongeveer 6.000 mensen krijgen reguliere of zelfs intensieve begeleiding.

Alhoewel het goed is om de effecten van de re-integratiedienstverlening van UWV te onderzoeken, is het de vraag of dit de juiste methode is. Een grote groep mensen, die al in een kwetsbare positie zitten, wordt nu gebruikt als proefkonijn. Zij ontvangen niet de re-integratiebegeleiding die zij verdienen en lopen hierdoor grote kans om langer arbeidsongeschikt te blijven dan nodig. Dit heeft uiteraard grote financiële gevolgen, zowel voor de werknemer als de werkgever. Maar nog veel belangrijker: Een experiment als dit draagt niet bij aan het arbeidsperspectief en gevoel van waardigheid van mensen.

Goed werkgeverschap en arbeidsperspectief

Robidus gelooft dat iedere werknemer de regie voert op zijn eigen inzetbaarheid, maar hierbij wel hulp nodig heeft. Door samen met werkgevers te werken aan het voorkomen van langdurig verzuim, zorgen we voor een duurzame terugkeer naar de werkvloer en werken we continu aan het arbeidsperspectief van werknemers.

Grip op de WGA

Als werkgever wilt u zelf invloed kunnen uitoefenen op de instroom en duur van de WGA. Bent u publiek verzekerd, dan bent u afhankelijk van de (re-integratie)begeleiding van UWV. Als eigenrisicodrager kunt u al in een vroeg stadium sturen met behulp van actieve re-integratiebegeleiding, specialistisch casemanagement en inzetten van de juiste interventies.

De unieke aanpak van Robidus halveert de WGA-instroom en realiseert een uitstroom die 3x hoger is dan het landelijk gemiddelde.

In deze whitepaper staat uitgelegd hoe we dit realiseren. 

Publicatie datum: 28 maart 2019
Meer over dit nieuwsbericht Jolanda Viskil Accountmanager Stel een vraag
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport