Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Wie betaalt de loonsanctie? De werkgever of de bedrijfsarts?

Voldoet de werkgever niet aan de Poortwachter-verplichtingen, dan kan hij een loonsanctie opgelegd krijgen. Ook al ligt de “schuld” van het niet nakomen bij een derde, zoals de bedrijfsarts. De werkgever is volgens het bestuursrecht altijd verantwoordelijk voor de loonsanctie.

Het is duidelijk dat u als werkgever de loonsanctie krijgt. Echter is het wel mogelijk om de arbodienst en/of bedrijfsarts civielrechtelijk aansprakelijk te stellen. Controleer voordat u de arbodienst aansprakelijk gaat stellen eerst de eisen van de wettelijke zorgplicht.

Praktijkvoorbeeld

De werknemer bleek in de eerste instantie last te hebben van werkgerelateerde overbelastingsklachten. De bedrijfsarts verwachtte dat de werknemer wel binnen 6-8 weken weer aan het werk kon. Vele weken en 3 bedrijfsartsen later, blijkt dat er veel meer aan de hand is dan dat er bij de medische begeleiding en diagnose was vastgesteld. Bij de poortwachterstoets komt het UWV tot het oordeel dat de re-integratie inspanningen van de werkgever onvoldoende zijn geweest. De werkgever moet de werknemer 52 weken langer loon doorbetalen.

De werkgever besluit in beroep te gaan met de argumenten dat de arbodienst niet een juiste diagnose heeft gesteld en dat een van de bedrijfsartsen de werknemer niet goed heeft begeleid. De rechtbank geeft de werkgever gelijk. Met name omdat de werkgever van een bedrijfsarts mag verwachten dat hij een werknemer in een vroeg stadium verwijst naar een behandelaar voor een deugdelijke diagnose en behandeling.

Dit soort praktijkvoorbeelden komen vaker voor. De verwachting van de werkgever komt niet overeen met de dienstverlening van de bedrijfsarts. Het Robidus Verzuim Service Center voorkomt dit soort situaties. Onze unieke aanpak van verzuim zorgt voor adequate en efficiënte verzuimbegeleiding dat zich terug laat zien in een kortere verzuimduur én duurzamere re-integratie.

Lees ook: Elke werknemer heeft recht op re-integratiebegeleiding.

Publicatie datum: 15 februari 2018
Meer over dit nieuwsbericht Casemanager bij Robidus Re-integratiebegeleiding Stel een vraag
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport