Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Verzuimadministratie en de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel AVG, stelt eisen aan de wijze waarop u de persoonsgegevens van uw werknemers vastlegt. Gegevens rondom iemands gezondheid moeten op hoogste niveau beschermd worden. De AVG heeft dan ook flinke gevolgen voor uw verzuimadministratie.

Een van de momenten waarop u met privacy-gevoelige gegevens in aanraking komt, is bij ziekmeldingen en de daarop volgende verzuimbegeleiding. U krijgt dan vaak bedoeld en onbedoeld informatie die relevant is, zeker vanuit vanuit uw plicht om de re-integratie goed te begeleiden. Maar wat mag u registreren in uw verzuimadministratie en wat niet?

De verzuimregistratie kent twee aspecten die van belang zijn voor de AVG: de verwerking van de verzuimgegevens én het beveiligen van deze gegevens.

De verwerking van gegevens

Basis voor de re-integratiebegeleiding is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter en de Arbowet. De beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geven aan wat u wel en wat u niet mag vastleggen.

Het beveiligen van gegevens

Volgens de AVG moeten passende technische en organisatorische maatregelen getroffen worden om de gegevens goed te beschermen. Al met al wordt het er voor werkgevers niet makkelijker op.

Wilt u weten hoe u moet omgaan met uw verzuimadministratie? Welke mogelijkheden heeft u om uw zieke werknemer goed te begeleiden? Download hier onze whitepaper met meer informatie over de AVG.

Publicatie datum: 8 maart 2018
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport