Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Verhoging WIA drempel

Ruim een half miljoen Nederlanders ontvangen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De regering wil de kosten hiervan verlagen. Hiervoor heeft zij een aantal maatregelen aangekondigd, zoals strengere eisen om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering. Dit heeft forse gevolgen voor werkgever en werknemer.

De WIA gaat uit van de mogelijkheden die een werknemer nog heeft om arbeid te verrichten. De mogelijkheden en beperkingen worden in kaart gebracht en op basis daarvan wordt het percentage arbeidsongeschiktheid bepaald. 

  • Is de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt dan is er geen recht op een uitkering. 
  • Is iemand meer dan 35% arbeidsongeschikt, maar is er nog wel kans op herstel, dan is er recht op een uitkering voor de duur dat hij arbeidsongeschikt is (WGA-uitkering) 
  • Is iemand duurzaam en volledig arbeidsongeschiktheid (>80%) dan is er recht op een IVA-uitkering.

De regering wil nu op een aantal fronten de drempel voor een uitkering verhogen.

Eén functie bepaalt mate van arbeidsongeschiktheid

Voor de bepaling van het arbeidsongeschiktheidspercentage kijkt de beoordelaar nu naar drie verschillende soorten functies die de werknemer nog zou kunnen uitoefenen. Het voorstel is om de mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen op basis van één functie. Kan iemand bijvoorbeeld nog wel op een postkamer of op een callcenter werken dan is de kans op een arbeidsongeschiktheid lager. Veel meer werknemers dan nu krijgen volgens dit criterium arbeidsmogelijkheden en dus geen of een beperktere uitkering.

Drempelpercentage

De 80%-grens bepaalt nu of men volledig arbeidsongeschikt is en dus het recht op WGA 80-100 of een IVA- uitkering. Het voorstel is om deze drempel te verhogen naar 99%. Gevolg is dat het aantal volledig arbeidsongeschiktheidstoekenningen sterk zal afnemen.

Uitkering op basis van minimumloon

In de huidige regeling ontvangt iemand die volledig arbeidsongeschikt is een uitkering gebaseerd op 70% van zijn laatstverdiende loon (tot maximaal eur 54.617). Iemand die niet volledig arbeidsongeschikt is krijgt een uitkering op basis van een percentage van het minimumloon en wordt geacht daarnaast betaalde arbeid te verrichten.

In het voorstel ligt de grens van volledige arbeidsongeschiktheid op 99%. Iedereen die minder dan 99% arbeidsongeschikt is, wordt geacht betaald werk te verrichten. Indien dit onvoldoende is, wordt de uitkering gebaseerd op het minimumloon. Dit zal een behoorlijke impact hebben op degenen die onder het huidige stelsel nog volledig arbeidsongeschikt (>80%) waren betiteld.

Verwachting

Er zullen minder arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden toegekend. Degenen die arbeidsongeschikt raken, zullen gemiddeld een lagere uitkering krijgen.
Ook op de arbeidsmarkt zal dit invloed hebben. Immers veel meer dan nu zullen gedeeltelijk arbeidsongeschikten een dienstverband zoeken voor een paar uur in de week.


Publicatie datum: 8 februari 2018
Meer over dit nieuwsbericht Pascal Koopman Risk consultant Stel een vraag
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport