Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Registreren van verzuimgegevens

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese privacywet in: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel AVG. Deze wet stelt eisen aan de wijze waarop u de persoonsgegevens van uw werknemers vastlegt. Gegevens rondom iemands gezondheid moeten op hoogste niveau beschermd worden. De AVG heeft dan ook flinke gevolgen voor uw verzuimadministratie.

Een van de momenten waarop u met privacy-gevoelige gegevens in aanraking komt is bij ziekmeldingen en de daarop volgende verzuimbegeleiding. U krijgt dan vaak bedoeld en onbedoeld informatie die relevant is, zeker vanuit vanuit uw plicht om de re-integratie goed te begeleiden. Maar wat mag u registreren en wat niet?

De verzuimregistratie kent twee aspecten die van belang zijn voor de AVG: de verwerking van de verzuimgegevens én het beveiligen van deze gegevens.

De verwerking van gegevens

Basis voor de re-integratiebegeleiding is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter en de Arbowet. De beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geven aan wat u wel en wat u niet mag vastleggen.

Het beveiligen van gegevens

Volgens de AVG moeten passende technische en organisatorische maatregelen getroffen worden om de gegevens goed te beschermen.

Al met al wordt het er voor werkgevers niet makkelijker op. Wilt u weten hoe u straks moet omgaan met uw verzuimadministratie? Welke mogelijkheden u nog heeft om uw zieke werknemer goed te begeleiden?


Wilt u meer weten over de AVG en verzuim? Download dan hier ons rapport.Publicatie datum: 8 maart 2018
Meer over dit nieuwsbericht Dick van Mourik Data Protection Officer Stel een vraag