Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

No-riskpolis te weinig gebruikt

Voor sommige werknemers is het risico op uitval door ziekte groter dan voor andere. Om deze groep een eerlijke kans op de arbeidsmarkt te geven, beperkt de overheid dit grotere (financiële) risico voor werkgevers. Deze zogenaamde no-riskpolis houdt in dat de loondoorbetalingsverplichting wordt gecompenseerd én de toerekenbaarheid van Ziektewet en WGA-uitkeringen vervalt.

Het doel van de no-riskpolis is om werkgevers over de streep te trekken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden. Veel werkgevers zijn echter onbekend met deze regeling. Ook werknemers weten vaak niet dat zij vallen onder de “no-risk doelgroep”. Het gebruik van de no-riskpolis is dan ook zeer laag.

Het UWV Kennisverslag 2018-9 bevat een onderzoek naar het gebruik van de no-riskpolis. De belangrijkste conclusies zijn:

  • Bij verzuim van Wajong'ers wordt slechts in 60% van de gevallen een beroep gedaan op de no-riskpolis door de werkgever.
  • Voor werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA) wordt bij de helft van de ziekmeldingen de no-riskpolis benut.
  • Voor WAO’ers en WIA 35-minners wordt er nog minder gebruik gemaakt van de no-riskpolis, respectievelijk 17% en 14%.

Een eerste verklaring van het ondergebruik is onbekendheid met de no-riskpolis bij werkgevers en werknemers. Robidus helpt werkgevers bij het optimaal benutten van de no-riskpolis. Zowel door uitvragen van de doelgroepstatus als het claimen van de no-riskpolis bij ziekmelding.

Wanneer valt een werknemer onder de no-riskpolis? Download hier een overzicht.

Publicatie datum: 27 juli 2018
Meer over dit nieuwsbericht Danielle Thijssen SV specialist Stel een vraag
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport