Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Compensatie voor werkgever bij ontslag zieke werknemer

Na de Tweede kamer heeft nu ook de Eerste kamer ingestemd met een wetsvoorstel van minister Koolmees van SZW om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding die zij betalen bij ontslag van langdurig zieke werknemers. Dit onderdeel van de wet treedt op 1 april 2020 in werking, met terugwerkende kracht tot 1 april 2015. De compensatie wordt betaald uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) en heeft een verhoging van de uniforme Awf-premie als gevolg.

Langdurig ziek

Werkenden in Nederland hebben recht op een transitievergoeding bij ontslag na minimaal 2 jaar dienstverband. Dat geldt ook voor werknemers die na 2 jaar worden ontslagen terwijl ze langdurig ziek zijn. Volgens de wet is er geen verschil tussen deze situaties. Veel werkgevers zijn het niet eens met deze financiële verplichtingen. Deze nieuwe maatregel moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in dienst te nemen.

Cao

Tevens krijgen werkgevers per 1 januari 2020 meer ruimte om in geval van cao af te wijken van het betalen van een transitievergoeding. Dit mag wanneer er sprake is van ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen. De cao moet echter wel voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die mogelijkheden bieden voor nieuw werk. Bij andere ontslagredenen dan deze, mag niet van de transitievergoeding worden afgeweken.

Wilt u meer weten over de veranderingen met betrekking tot de transitievergoeding? Kijk dan het webinar terug, dat Robidus in samenwerking met HR Praktijk heeft gehouden over de transitievergoeding.

Publicatie datum: 31 juli 2018
Meer over dit nieuwsbericht Danielle Thijssen SV specialist Stel een vraag
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport