Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

70% van de organisaties doet weinig aan de hoge werkdruk

Elke werkgever streeft naar gezonde werknemers die zo weinig mogelijk ziek zijn. Het werken aan duurzame inzetbaarheid hoort dan ook bij goed werkgeverschap en is voor u om meerdere redenen belangrijk. Hoe gaan HR-professionals in de praktijk om met verzuimpreventie?

Een recent onderzoek onder HR-professionals laat zien dat veelbesproken ontwikkelingen zoals, de vergrijzing en het hoge aantal burn-outs vaak als oorzaak voor verzuim worden genoemd. Op zich is dat niet verrassend. Opmerkelijk is wel dat veel deelnemers aan het onderzoek aangeven dat in de eigen organisatie op fundamentele punten nog weinig aan preventie wordt gedaan: 7 Van de 10 organisaties voeren geen proactief beleid op het gebied van werkdruk. En in 6 van de 10 organisaties besteden leidinggevenden niet actief aandacht aan de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers.

Kansen

Er is meer dan genoeg ruimte voor verbetering. Voor de organisaties die op dit terrein nog te weinig beleid hebben ontwikkeld, bestaat een grote kans om flinke stappen te zetten. Proactiviteit en preventie zijn de kernwoorden. Zeker gezien de urgentie van het thema, vanuit genoemde aandachtspunten als vergrijzing en de grote groep werknemers met risico’s op een burn-out, zijn een proactieve benadering en een stevige ondersteuning van het management zeer aan te bevelen.

Wilt u het hele onderzoek lezen? Download hier het rapport.


Wij vertellen u graag vrijblijvend wat we voor u kunnen betekenen omtrent duurzame inzetbaarheid. Neem contact met ons op en onze specialist beantwoord uw vragen.


Publicatie datum: 15 maart 2018
Deel deze pagina