Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Werkgever is positief over oudere werknemer

Ondanks de relatief hoge werkloosheid onder ouderen is 60% van de werkgevers positief over doorwerken na het 60ste levensjaar. In 2001 was dat nog 42%. Overigens ziet de helft van werkgevers het niet zitten dat werknemers ná hun pensioenleeftijd doorwerken.

12% vindt zelfs dat ouderen beter presteren dan jongere werknemers en ca. 75% vindt dat ouderen niet onderdoen voor jongeren. Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onder honderden werkgevers.

Scheve verhoudingen

In het personeelsbeleid geeft 37% van de werkgevers prioriteit aan het ouderenbeleid. Werkgevers met 55-plussers in dienst kiezen vooral voor extra vrije dagen (66%), kortere werkweken (36%) en taakverlichting (29%).

Wel is het zo dat een kwart van de werkgevers van mening is dat de productiviteit van ouderen niet in verhouding staat tot hun verdiensten. Werkgevers beperken dan ook steeds meer de arbeidsvoorwaarden voor senioren zoals extra vrije dagen of kortere werkweken. Demotie (het neerwaarts aanpassen van functie en salaris) neemt wel toe, hoewel het nog steeds bij vrij weinig organisaties voorkomt (9%).

Subsidie ouderen werklozen

De overheid stimuleert werkgevers al een aantal jaar om de arbeidsdeelname van ouderen te verhogen. Ze willen bij werkgevers eventuele drempels wegnemen, zoals het vermeende hogere risico op ziekteverzuim. Werkgevers die werklozen van 56 jaar of ouder aannemen worden dan ook in 2018 en 2019 gecompenseerd voor de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid van de nieuwe werknemer.

Wilt u meer informatie over compensatieregelingen als no-risk en het Loonkostenvoordeel voor oudere werknemers? Download hier het doelgroepoverzicht.

Publicatie datum: 25 oktober 2017
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport