Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Wel of geen loonkostenvoordeel voor WAO’ers?

Het loonkostenvoordeel is een nieuw instrument van de overheid om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen te stimuleren. Werkgevers krijgen een financiële tegemoetkoming voor de vermeende extra kosten van deze groep werknemers.

Het loonkostenvoordeel wordt vanaf 1 januari 2018 effectief en vervangt de premiekorting voor oudere werknemers, arbeidsgehandicapte werknemers en degene die vallen onder de Banenafspraak.

WAO'ers vallen buiten werking loonkostenvoordeel

Onder de huidige premiekorting valt ook de doelgroep met een WAO-verleden. Maar deze doelgroep wordt nu niet benoemd in de Wet tegemoetkomingen loondomein die de loonkostenvoordelen bevat.

Robidus signaleert aan Ministerie

Gelet op de bedoeling van de regeling, namelijk het aantrekkelijk maken van het in dienst nemen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, kan dit volgens Robidus geen gewenst effect van de nieuwe wet zijn. Robidus heeft daarom het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd of het loonkostenvoordeel wel of niet van toepassing is op medewerkers met een WAO-verleden. Tevens hebben wij verzocht om een en ander te specificeren in de Verzamelwet SZW 2018.

Wanneer valt een werknemer onder het loonkostenvoordeel? Download hier een overzicht.

Publicatie datum: 13 april 2017
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport