Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Uitbreiding Arbowet 1 juli 2017

In de nieuwe Arbowet is met ingang van 1 juli 2017 een recht op second opinion opgenomen voor werknemers. Dit houdt in dat een werknemer bij de bedrijfsarts een verzoek kan indienen om zo spoedig mogelijk een second opinion door een andere bedrijfsarts te laten uitvoeren ( tenzij zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten) o.a. met betrekking tot verzuimbegeleiding.

Ook voor eigenrisicodragers voor de Ziektewet

Eerder was aangegeven dat dit recht ook zou moeten gelden voor (ex-) werknemers van eigenrisicodragers. Dit was in de Ziektewet juridisch nog niet geborgd maar inmiddels wordt daarin middels art. 63c nu voorzien. Echter wordt aangegeven dat de huidige formulering nog wel voor verbetering en verduidelijking vatbaar is.

Publicatie datum: 3 oktober 2017
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport