Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Raad van State niet eens met compensatie transitievergoeding

De wetgever wil werkgevers compenseren voor de betaling van een transitievergoeding bij ontslag van langdurig zieke werknemers. De Raad van State vindt dat dit wetsvoorstel niet de kern van het probleem raakt. Zij stellen voor dat langdurig arbeidsongeschikten geen recht krijgen op een transitievergoeding.

Door veel werkgevers wordt het als onrechtvaardig ervaren dat na twee jaar (financiële) inspanningen voor zieke werknemers alsnog een beëindigingsvergoeding moet worden betaald bij ontslag. Het wetsvoorstel van demissionair minister Asscher wil werkgevers compenseren in de transitievergoeding die moet worden betaald aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers. De compensatie zou worden voldaan door alle werkgevers gezamenlijk, namelijk uit het Algemeen werkloosheidsfonds (met een premiestijging als gevolg).

Advies Raad van State

De Raad van State vraagt het kabinet om deze compensatiemaatregel te heroverwegen en ook alternatieven te bekijken, waaronder het geheel vervallen van de aanspraak op de transitievergoeding voor langdurig arbeidsongeschikten. Belangrijk argument hierbij is dat het wetsvoorstel de kern van het probleem niet zou aanpakken. De financiële last tot betaling van de transitievergoeding verdwijnt immers niet, maar wordt verlegd van de individuele werkgever naar alle werkgevers tezamen.

Reactie kabinet

Het kabinet vindt het niet wenselijk om langdurig arbeidsongeschikten het recht op de transitievergoeding te ontnemen. De transitievergoeding is namelijk bedoeld als compensatie voor (de gevolgen van) ontslag en een langdurig arbeidsongeschikte kan de transitievergoeding net zo goed nodig hebben voor het vinden van een andere baan en bij het aanvullen van zijn inkomen. Anderzijds meent het kabinet dat het vervallen van het recht op de transitievergoeding van langdurig arbeidsongeschikten in strijd is met wetgeving op het gebied van gelijke behandeling.

Door een langdurig arbeidsongeschikte werknemer het recht op de transitievergoeding te ontzeggen, wordt een werknemer vanwege zijn arbeidsongeschiktheid anders behandeld. De omstandigheid dat voor deze werknemer al twee jaar loon is doorbetaald maakt voor het kabinet geen verschil, nu de loondoorbetalingverplichting een ander doel heeft (namelijk werkgevers stimuleren om ziekte te voorkomen en re-integratie-inspanningen te verrichten). Eventuele aftrek van re-integratiekosten van de transitievergoeding wordt door het kabinet eveneens gekwalificeerd als ongelijke behandeling.

Administreer uitbetaalde transitievergoedingen

Het huidig wetsvoorstel heeft een ingangsdatum van 1 januari 2019, maar een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Zolang er geen duidelijkheid bestaat over dit wetsvoorstel adviseren wij werkgevers om een goede administratie bij te houden van de uitbetaalde transitievergoeding aan langdurig zieken. Wanneer het wetsvoorstel dan door Tweede en Eerste Kamer is aangenomen, beschikt u over de dossiers om de compensatie aan te vragen.

Update: Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers bij UWV compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Lees hier meer.

Publicatie datum: 29 maart 2017
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport