Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Proef met vervroegde no-riskpolis

Er komt een proef met de vervroegde inzet van de no-riskpolis voor Ziektewet- uitkeringsgerechtigden. De wetgever wil zo vaststellen of de no-risk status het vinden van betaalde arbeid bevordert.

Na de eerstejaars Ziektewet beoordeling (EZWb) krijgt een groep van 2.500 voormalig flexwerkers, die ziek uit dienst zijn gegaan bij hun werkgever, de no-risk status toegewezen. Er is een zelfde vergelijkingsgroep die de status niet krijgt. Men wil zo onderzoeken of de no-risk groep makkelijker een betaalde baan krijgt dan de groep zonder no-riskpolis. Het toewijzen van de vervroegde no-riskpolis aan ZW-uitkeringsgerechtigden gebeurt automatisch en ad random. De testgroep zal bestaan uit 1.250 zogenaamde 35 minners (cfr WIA-beoordeling) en 1.250 W'ers met 35plus beoordeling.

Beschikking bij eerstejaars beoordeling

Uitgangspunt bij de opzet van dit experiment is onder andere geweest om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande processen. Mede daarom is ook aangesloten bij het moment van de Eerstejaars Ziektewet beoordeling (EZWb). Na de EZWb stuurt UWV een beschikking aan de betrokkene met de uitkomst van deze beoordeling. De personen die geselecteerd zijn om deel te nemen aan de pilot, ontvangen een EZWb-beschikking waarin vermeld wordt dat zij in aanmerking komen voor de (vervroegde) no-riskpolis.

Bent u benieuwd wanneer een werknemer onder de no-riskpolis valt? Download dan hier het doelgroepoverzicht.

Publicatie datum: 8 maart 2017
Meer over dit nieuwsbericht Willeke Eskes Specialist verzuim Stel een vraag
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport