Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Loonsanctie voor 10% van de re-integratietrajecten

Bij 10% van de langdurig verzuimende werknemers is de re-integratiebegeleiding niet conform de wettelijke vereisten. In de helft daarvan is het dossier niet volledig en de andere helft wordt de werknemer niet voldoende begeleid door de werkgever.

De werkgever betaalt maximaal 2 jaar het loon door van een zieke werknemer. Hier tegenover staat dat de werknemer, met hulp van de werkgever, al het mogelijke dient te doen om zo goed mogelijk te re-integreren.

UWV beoordeelt de inspanningen van zowel werkgever als werknemer. Basis voor deze beoordeling is het re-integratieverslag dat beschikbaar gesteld wordt bij een WIA-beoordeling. Blijkt uit dit verslag dat de werkgever zijn verplichtingen niet goed is nagekomen dan kan er een loonsanctie opgelegd worden. Concreet: de loondoorbetalingsverplichting wordt dan verlengd tot maximaal 1 extra jaar.

Cijfers januari tot april 2017

Bij circa 10% van de lang-verzuim-situaties blijkt de werkgever niet voldoende inspanningen te hebben geleverd volgens UWV. De beoordeling van 11.500 re-integratieverslagen leidde tot 600 inhoudelijke loonsancties en 500 administratieve loonsancties wegens een onvolledig re-integratieverslag.

Robidus ondersteunt werkgevers bij de re-integratiebegeleiding en hun administratieve verplichtingen rondom verzuim. Door middel van optimale begeleiding van de werknemer én compliant dossiervorming verlagen we de risico’s voor de werkgever én zorgen we ervoor dat de werknemer weer duurzaam aan het arbeidsproces kan deelnemen.

Lees ook: Wie betaalt de loonsanctie? De werkgever of de bedrijfsarts?

Publicatie datum: 13 december 2017
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport