Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Loonkostenvoordeel: nieuwe regeling vereist tijdige actie

Werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een beperking door ziekte of handicap in dienst nemen hebben per 1 januari 2018 recht op loonkostenvoordeel. De basis voor deze tegemoetkoming is de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De premiekortingen zoals we die nu kennen, komen daarmee te vervallen.

Ongewijzigd is dat er een bewijsstuk in de administratie opgenomen moet zijn. Anders dan nu, geldt dat voor het toepassen van alle tegemoetkomingen een doelgroepverklaring is benodigd. Deze moet binnen 3 maanden na indiensttreding aangevraagd zijn bij UWV. Voor het 'loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer' geldt een termijn van 3 maanden na hervatting of herplaatsing.

Belangrijk is dat werkgevers goed op de hoogte zijn van de aanvraagtermijn. Achteraf claimen kan niet meer, correctieberichten kunnen tot 1 mei van het komende jaar worden ingediend.

Verschillende regelingen, verschillende voorwaarden

Er zijn 4 verschillende loonkostenvoordelen, elk met hun eigen voorwaarden. Zowel werkgever als werknemer dienen aan deze voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor loonkostenvoordeel. Het loonkostenvoordeel mag worden aangevraagd vanaf de start van de dienstbetrekking, voor maximaal 3 jaar.

Klik hier voor meer informatie over het loonkostenvoordeel en het benutten van andere regelingen.

Publicatie datum: 30 augustus 2017
Deel deze pagina