Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Kortere ZW-duur door intensieve begeleiding

Een test in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken toont aan dat de gemiddelde ZW-duur 16 tot 20% verlaagd kan worden door een intensieve, persoonlijke begeleiding vanuit de werkgever.

Afgelopen drie jaar is in drie sectoren onderzocht of het overhevelen van de arbo-rol en re-integratietaken, op grond van de Ziektewet (ZW), van UWV naar sectoren succesvol is. De sectoren kregen ruime bevoegdheden en vrijheid met betrekking tot de inzet van re-integratie instrumenten en de no-riskpolis.

De pilotgroep bestond uit 210 ZW-gerechtigden, die intensief begeleid werden vanaf het moment dat de werknemers ziek werden tot (uiterlijk) het moment van instroom in de WIA. Hierbij ging het uitsluitend om werknemers van wie het dienstverband afliep tijdens ziekte, de zogeheten ‘eindedienstverbanders’. De gelijkwaardige controlegroep werd begeleid door UWV.

Resultaten pilot

Uit de pilots blijkt dat de ZW-duur van deze ZW-gerechtigden in de deelnemende sectoren aanzienlijk korter is dan bij de controlegroep (begeleid door UWV): 44 tot 55 dagen. Ten opzichte van een gemiddelde ZW-duur van 280 dagen betekent dit een besparing van 16 tot 20%. Uit het onderzoek blijkt dat er geen verschil in uitstroom naar werk is. Qua WIA-instroom is ook geen verschil te zien tussen de experimentele groep en controlegroep.

Oorzaken betere re-integratie

Intensieve en persoonlijke aandacht lijkt de reden te zijn dat de re-integratie werd bevorderd. De persoonlijke begeleiding werd opgestart toen het dienstverband nog liep en daarna gecontinueerd. In de pilotsetting werd de re-integratie bevorderd door snel contact te leggen met de bedrijfsarts en intensief contact te houden met de zieke werknemer.

Download de brief van de Minister.

Lees ook:

Publicatie datum: 9 oktober 2017
Meer over dit nieuwsbericht Willeke Eskes Specialist verzuim Stel een vraag
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport