Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Evaluatie hybride markt 2016

De hybride markt is volop in beweging: WGA-ERD markt daalt en ZW-erd markt stijgt.

Minister Asscher heeft in een brief aan de Tweede Kamer de bewegingen in de hybride markt toegelicht:

Per 1 januari 2017 heeft een groot aantal werkgevers dat eigenrisicodrager voor de WGA-vast was, besloten terug te keren naar UWV. Per saldo daalt het aantal eigenrisicodragers voor de WGA met 7,0 procentpunt tot 6,7% van het totaal aantal werkgevers. Het zijn met name kleine werkgevers die geen eigenrisicodrager meer zijn. De daling van het aandeel WGA-eigenrisicodragers in de totale loonsom is derhalve relatief beperkt: dit aandeel daalt van 41,2% in 2016 naar 36,9% in 2017.

De bewegingen in de hybride markt voor de ZW hebben een tegengesteld karakter: het aantal ZW-eigenrisicodragers is toegenomen van 1,9% naar 3,3% van het totaal. UWV verwacht dat het aandeel ZW-eigenrisicodragers in de totale loonsom toeneemt van 34,5% in 2016 naar 41,4% in 2017.

WGA-erd complementeren met ZW-erd

Uit contacten met verzekeraars blijkt dat de bewegingen in beide hybride markten deels verklaard worden door nieuw beleid van WGA-verzekeraars ten aanzien van nieuwe eigenrisicodragers. WGA-verzekeraars verlangen van nieuw te verzekeren werkgevers dat zij hun WGA-eigenrisicodragerschap complementeren met ZW-eigenrisicodragerschap. Dit beleid is goed te verklaren vanuit het oogpunt van risicobeheersing: alleen als de werkgever ZW-eigenrisicodrager is, kunnen werkgever en verzekeraar zelf in de eerste twee ziektejaren werken aan re-integratie van flexkrachten, en daarmee hun WGA-instroom effectief beheersen.

Voor werkgevers spelen meerdere factoren een rol bij het besluiten tot een publieke verzekering of eigenrisicodragerschap. Op dit moment zijn de beweegredenen van werkgevers die per 1-1-2017 zijn overgestapt nog grotendeels onduidelijk. Om de betekenis van de marktbewegingen voor het hybride stelsel beter te duiden zal de Minister een onderzoek opstarten. 


Publicatie datum: 7 april 2017