Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Geen loonsanctie bij ziekte voor WGA eigenrisicodrager

Werkgevers die privaat zijn verzekerd tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid kunnen straks geen ‘loonsanctie’ van het UWV meer krijgen opgelegd.

Aan dit wetsvoorstel werkt minister Asscher. Dit kwam ter sprake tijdens het Kamerdebat over loondoorbetaling bij ziekte van afgelopen donderdag 9 februari.

Geen toetsing re-integratieverplichtingen

In december 2016 informeerde minister Asscher de Kamer over zijn voorstel om eigen risicodragers niet meer te laten toetsen op naleving van de re-integratieverplichtingen. Dit omdat werkgevers die privaat verzekerd zijn al hogere premies betalen en de verzekeraar vanwege de schadelast genoeg gemotiveerd is om de re-integratie in goede banen te leiden.

Publiek verzekerden

Publiek verzekerde werkgevers blijven wel getoetst worden door UWV. Om een eventuele loonsanctie na twee jaar te voorkomen, kunnen zij na het eerste ziektejaar het UWV om advies vragen. Dit advies is betaald.

Publicatie datum: 13 februari 2017
Deel deze pagina