Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke medewerker

Werknemers die na een periode van langdurig ziek zijn worden ontslagen, hebben recht op een transitievergoeding. Ook als de werkgever twee jaar lang vergeefse re-integratiepogingen heeft ondernomen, is hij alsnog verplicht deze te betalen.

Veel werkgevers zien dit als een probleem en omzeilen deze maatregel door na de loondoorbetalingsperiode niet tot ontslag over te gaan maar te kiezen voor een zogeheten slapend dienstverband. Volgens Minister Asscher moet een werkgever ook bij een slapend dienstverband nog re-integratie inspanningen verrichten.

Compensatie

Er ligt een wetsvoorstel waarin staat dat werkgevers voor deze transitievergoeding moeten worden gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). De uniforme Awf-premie gaat als gevolg van deze maatregel wel omhoog. Het voorstel is om maximaal het bedrag aan loondoorbetaling bij 2 jaar ziekte te compenseren, en eventuele loonsancties worden daarin niet meegenomen.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief. Als de wijziging doorgaat is de verwachting dat deze op 1 januari 2019 ingaat, met een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Vanwege dit laatste is het dus van belang goed in uw administratie vast te leggen aan welke werknemer u deze vergoeding heeft betaald.

Update: Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers bij UWV compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Meer informatie vindt u hier.

Publicatie datum: 16 maart 2017
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport