Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Achterstand WIA herbeoordelingen loopt op

Het tekort aan verzekeringsartsen heeft geleid tot een behoorlijke achterstand bij de herbeoordeling van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV geeft, ondanks eerdere toezeggingen, aan dat de achterstand nog meer zal oplopen.

Verzekeringsartsen bepalen of mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering hersteld zijn dan wel dat hun situatie is verslechterd. Dit bepaalt het recht op een uitkering. UWV verwacht dat eind 2017 ongeveer vijftienduizend tot zeventienduizend mensen wachten op een herbeoordeling. Hiervoor zijn veertig tot vijftig artsen nodig, maar die zijn er niet.

Minister Koolmees (SZW) heeft de Kamer geïnformeerd over het tekort aan verzekeringsartsen bij UWV en de gevolgen hiervan. Het blijkt dat de bestaande registraties van herbeoordelingen in de verschillende systemen binnen UWV niet op elkaar aansluiten en er onvoldoende controle is op de registratie van aangevraagde en afgehandelde herbeoordelingen.

Aanpak

Volgens de minister is er geen capaciteit om bij ongewijzigd beleid de achterstand in de komende jaren weg te werken. Daarnaast zijn in het Regeerakkoord maatregelen aangekondigd die vanaf 2019 beslag leggen op de capaciteit van artsen bij UWV. De minister wil fundamentele keuzes maken zodat UWV zijn taken waar artsen aan te pas komen toekomstvast kunnen uitvoeren. Een expertgroep onderzoekt hoe de verzekeringsarts gerichter ingezet kan worden en raporteert hierover in maart 2018.


Al in juni 2016 informeerde de toenmalig minister de Kamer over de achterstanden bij UWV. Klik hier voor dit bericht.

Uit onderzoek van het Ministerie SZW blijkt dat 58% van de arbeidsongeschikten (deels) aan de slag kunnen.

Publicatie datum: 15 december 2017
Meer over dit nieuwsbericht Willeke Eskes Specialist verzuim Stel een vraag
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport