Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Wijziging Subsidieregeling Praktijkleren

Met de Subsidieregeling Praktijkleren (SPL) wil de overheid werkgevers stimuleren tot het bieden van praktijkleerplaatsen. Leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, kunnen zich zo beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en werkgevers kunnen over beter opgeleid personeel beschikken. De regeling is nu aangepast zodat deze beter aansluit bij huidige opleidingsaanbod én arbeidsmarkt.

SPL niet voor keuzedelen MBO

Vanaf het schooljaar 2016-2017 is een MBO- beroepsopleiding niet alleen gebaseerd op een kwalificatie, maar ook op één of meer keuzedelen. De kwalificatie en het behalen van het diploma staan voorop in de beroepsopleiding; een keuzedeel is een verrijking bovenop de kwalificatie. Beroepspraktijkvorming op basis van uitsluitend één of meer keuzedelen vallen niet onder de SPL. Redenen hiervoor zijn:

  1. De Subsidieregeling Praktijkleren (SPL) is een verdeelmodel. subsidies voor de beroepspraktijkvorming voor keuzedelen zou ten koste gaan van de subsidie voor de kwalificatie;
  2. Keuzedelen zijn klein in omvang (240 klokuren studiebelasting) en de beroepspraktijkvorming bij een keuzedeel kan nog kleiner zijn, bijvoorbeeld 40 uur. Subsidie voor de beroepspraktijkvorming bij keuzedelen zou de regeling nodeloos ingewikkeld maken en de uitvoering en handhaving moeilijker maken; 
  3. Voor keuzedelen ontvangen de MBO-instellingen geen extra bekostiging. Logischerwijs ontvangen werkgevers via de SPL dan ook geen extra subsidie voor keuzedelen.

Nieuwe kwalificatiestructuur

De afgelopen jaren is het onderwijsaanbod verder uitgebreid en individueler geworden. Dit heeft wildgroei in de Crebo-nummering als gevolg. Zo krijgen opleidingen die onderling slechts op detailniveau verschillen toch elk een afzonderlijk Crebo-nummer en moeten leerwerkbedrijven, die voor subsidie in aanmerking willen komen, voor elke opleiding afzonderlijk over een Crebo-erkenning beschikken. Al met al een enorme administratieve rompslomp en reden voor de overheid om te komen tot een nieuwe kwalificatiestructuur.

In de nieuwe kwalificatiestructuur worden in zogenaamde kwalificatiedossiers de algemene basisvaardigheden beschreven waarover een leerling bij het afsluiten van zijn opleiding moet beschikken. Dit kwalificatiedossier is voorzien van een nieuw Crebo-nummer, en voor dit kwalificatiedossier wordt een werkgever als leerbedrijf ook erkend. De leerling breidt de gekozen basisopleiding, in samenspraak met het opleidingsinstituut, vervolgens uit met zogenaamde keuzedelen. Hiermee wordt de opleiding geïndividualiseerd en toegespitst op de vraag uit de arbeidsmarkt.

Praktijkleerwerkovereenkomst krijgt voorblad

Per 1/8/2016 is hierdoor ook de Praktijkleerwerkovereenkomst (ook wel BPVO of POK genoemd) veranderd. Deze moet nu bestaan uit een voorblad waarop het kwalificatiedossier is vermeld en uit afzonderlijke bijlagen met betrekking tot de keuzedelen. Zonder een getekende Praktijkleerwerkovereenkomst (POK) kan geen gebruik worden gemaakt van de SPL. De Robidus specialisten beschikken over een standaard POK. Vraag uw Robidus consultant om dit voorbeeld.

Direct aan de slag

Alle POK’s dienen nu aan deze nieuwe voorwaarden te voldoen. Een belangrijk aandachtspunt dus als u komend schooljaar BBL-leerplekken ter beschikking stelt en de subsidie niet wil mislopen.

Publicatie datum: 21 augustus 2016