Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

WGA focus op herstel?

Verbetering hybride WGA markt

Oneerlijke concurrentie tussen UWV én private verzekeraars op terrein van WGA-financiering leidde tot ongewenste effecten. De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met een wetsvoorstel om het premievoordeel van UWV weg te nemen. Komt hierdoor de focus weer op re-integratie te liggen in plaats van op premievoordeel?

Volgens de Wet Verbetering hybride markt WGA wordt per 2017 de individuele WGA-premie gebaseerd op de volledige historische WGA-lasten. Of de werkgever in de voorbije periode via UWV of via een private partij verzekerd was is daarbij niet meer relevant. Dit betekent dat UWV en private markt een meer identiek uitgangspunt hebben bij de premievaststelling. Marktwerking kan hiermee eindelijk zijn intrede doen. Financieringskeuzes zullen daardoor gemaakt worden op basis van beste track-record met betrekking tot re-integratie in plaats van op korte termijn premievoordeel.

Continuering re-integratie activiteiten

De Wet behelst eveneens aanpassing van het zogenaamde in- en uitlooprisico. Bij wisseling van financieringsvorm blijft de schade achter, bij de partij waar de eerste ziektedag plaatsvond. Grootste voordeel hiervan is dat de ingezette re-integratie activiteiten gecontinueerd worden, in plaats van onderbroken vanwege een knip in re-integratie verantwoordelijkheid.

Om anticiperend gedrag te voorkomen zal de nieuwe wijze van premiestelling en het achterlaten van publieke staartlasten ook per 1 januari 2017 gaan gelden voor alle werkgevers die na 1 juli 2015 terugkeren naar UWV of eigenrisicodrager worden.

Onderneem nu actie!

Door de samenvoeging van de WGA- vast en -flex per 1 januari a.s ligt de hele WGA-markt open. Kijk dus nog eens kritisch of uw huidige financieringsvorm (nog) aansluit bij uw beleid. Wilt u focussen op duurzame inzetbaarheid en uw kosten beheersen, dan is een focus op re-integratie cruciaal. Vergelijk daarom de re-integratie resultaten van de publieke verzekeraar goed met de resultaten in de private markt.

De Robidus specialisten vergelijken voor werkgevers de verschillende financieringsvormen. Naast een premievergelijking (op korte en lange termijn) wordt de mogelijkheden van schadebeperkende maatregelen geanalyseerd per financieringsvorm.

Publicatie datum: 22 maart 2016
Meer over dit nieuwsbericht Tanno Lith Manager Risk Consultancy Stel een vraag
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport