Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Verbetering uitvoering Participatiewet

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) laat onderzoek doen naar de problemen bij de Participatiewet.

Op 1 mei dit jaar is de Participatiewet ingevoerd, met als doel tot 2026 in totaal 125.000 arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen. De overheid moet daarvan tot 2024 in totaal 25.000 banen creëren voor deze doelgroep. Uitgangspunt van deze wet is dat iedereen die kan werken ook gaat werken.

Het gaat hierbij om mensen die vanwege een afstand tot de arbeidsmarkt zelf niet in staat zijn in hun inkomen te voorzien en zo financieel zelfstandig kunnen zijn maar daartoe middels beschut werk wel in de gelegenheid worden gesteld.

Vooralsnog zijn er veel (bureaucratische) problemen met de uitvoering van de wet. De Tweede Kamer maakt zich daar grote zorgen over.

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) laat onderzoek doen naar deze problemen die ontstaan bij de uitvoering van de Participatiewet. Ze vindt dat de wet vervolmaakt dient te worden en heeft gemeenten, uitkeringsinstantie UWV en organisaties van werkgevers en werknemers gevraagd om snel met goede oplossingen te komen.

Staatssecretaris Klijnsma heeft in een brief van 24 juni jl. aan de Kamer haar bevindingen toegelicht.

Daarnaast heeft zij in haar brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat zij de zogeheten praktijkroute wil invoeren. Dit houdt in dat mensen ook in het doelgroepregister Banenafspraak kunnen worden opgenomen als is vastgesteld dat ze op de werkplek niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. De verplichting van beschut werk en de praktijkroute werkt zij uit in één wetsvoorstel dat zij in het najaar aan de Tweede Kamer zal aanbieden.

Wilt u weten wat de Participatiewet voor uw organisatie betekent, dan kunnen de Robidus specialisten u hierbij helpen.

Publicatie datum: 30 juni 2016
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport