Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Subsidie om inzetbaarheid van werknemers te bevorderen

Werkgevers kunnen maximaal tienduizend euro subsidie krijgen voor projecten die de inzetbaarheid van werknemers vergroten.

Werknemers zullen steeds langer door moeten werken en de gemiddelde leeftijd van hen stijgt. De ESF-regeling Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren is bedoeld om organisaties te ondersteunen bij het stimuleren van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Bedrijven en instellingen kunnen van 14 november tot en met 25 november 2016 een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal tienduizend euro, op voorwaarde dat deze zelf de andere helft van de projectkosten bijlegt.

Aanvraagcriteria

Hieronder een aantal criteria op een rij:

  • Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
  • Uw project richt zich op minimaal één van de 4 thema’s in de regeling.
  • Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Het subsidiabele uurtarief bedraagt maximaal € 100 (excl. btw) per uur.

Aanvraagperiode

Op maandag 14 november 2016 om 9:00 uur gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open. Tot en met vrijdag 25 november 2016, 17:00 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. Alvorens u een subsidieaanvraag kunt indienen dient u zich te registeren als subsidieaanvrager van het Agentschap SZW. In tegenstelling tot het afgelopen jaar dienen dit jaar ook aanvragers van voorgaande jaren zich opnieuw te registeren.

Lees ook:

Publicatie datum: 26 september 2016
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport