Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Evaluatie banenafspraak

Quotumregeling wordt voorlopig niet geactiveerd

Resultaten van de één-meting 2015 voor de banenafspraak geven geen aanleiding om de quotumregeling te activeren. Vooral het bedrijfsleven heeft voldoende extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. De uitdaging voor een inclusieve arbeidsmarkt blijft echter bestaan.

 De Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten zijn in 2015 van kracht geworden. Het doel is om mensen met een beperking meer kansen te geven en zo te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. In het sociaal akkoord van april 2013 hebben kabinet en sociale partners afgesproken dat er eind 2025 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking  worden gecreëerd. Het gaat om banen bij reguliere werkgevers en een baan is gedefinieerd in 25,5 verloonde uren per week. Als deze vrijwillige afspraak te weinig banen oplevert volgt er een mogelijke activering van de quotumregeling. Er is afgesproken dat het kabinet, in samenspraak met sociale partners en gemeenten, op basis van de cijfers van eind 2015, bekijkt of werkgevers de afgesproken aantallen banen hebben gerealiseerd.

Evaluatie banenafspraak

Op dinsdag 12 juli 2016 heeft de Raad van Bestuur van UWV de cijfers van de één-meting vastgesteld. Voor de één-meting is het aantal banen eind 2015 afgezet tegen het aantal banen van de nulmeting van 1 januari 2013. Uit de één-meting blijkt dat er eind 2015 21.057 banen bij reguliere werkgevers voor mensen uit de doelgroep zijn gerealiseerd ten opzichte van de nulmeting. Het gaat om 15.604 banen bij reguliere werkgevers in de sector markt en 5.453 in de sector overheid. De doelstelling was respectievelijk 6.000 banen in de sector markt en 3.000 banen in de sector overheid.

De cijfers laten zien dat de werkgevers in zowel het bedrijfsleven als de overheid op de goede weg zijn. Tegelijkertijd is de uitdaging voor de komende jaren groot. Het aantal banen zal ten opzichte van de nulmeting jaarlijks moeten blijven toenemen, met als uiteindelijke doelstelling 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De resultaten van de zogenoemde twee-meting worden rond de zomer van 2017 bekend. Het proces rond al dan niet activeren van de quotumregeling start dan opnieuw.

Klik hier voor de evaluatie

Publicatie datum: 15 juli 2016
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport