Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Benut de premiekorting oudere werknemers

Specifieke compensatieregelingen voor mensen met een handicap zijn bekend. Maar wist u dat u ook korting krijgt op uw werkgeverslasten als u een oudere in dienst neemt?

De premiekorting oudere werknemers geldt voor werknemers van 56 jaar of ouder die, direct voordat zij bij u in dienst kwamen, recht hadden op 1 van de volgende uitkeringen:

  • werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld)
  • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
  • bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)

Neemt u in 2016 zo'n werknemer in dienst, dan heeft u bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van € 7.000,- per jaar, gedurende maximaal drie jaar en uiterlijk tot de werknemer de AOW-leetijd bereikt. Bij een werkweek korter dan 36 uur per week dient u de korting evenredig te verrekenen.

Voor deze premiekorting maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of een vast contract heeft. En ook de hoogte van de uitkering die de werknemer had voordat hij bij u in dienst kwam, is niet van belang: het mag ook een gedeeltelijke uitkering zijn.

Voor veel doelgroepen geldt een compensatieregeling

De overheid wil dat iedereen een eerlijke kans krijgt op de arbeidsmarkt en zodoende in staat wordt gesteld zijn/haar eigen inkomen te verdienen. Met vangnet- en compensatieregelingen beperken ze het (eventuele) financiële risico van werkgevers. Naast de premiekorting voor ouderen zijn er veel meer regelingen voor diverse groepen werknemers.

Download het overzicht om te ontdekken voor wie u recht heeft op premiekorting.

Meer weten over het aanvragen van premiekorting oudere werknemers? De Robidus specialisten kunnen u hierbij helpen.

Publicatie datum: 8 juli 2016
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport