Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Deel deze pagina

Vereenvoudigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

Alle extra banen die bedrijven via Wsw-detacheringen hebben ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking tellen mee voor de banenafspraak. Dit laat staatssecretaris Klijnsma weten middels een brief aan de Tweede Kamer.

In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten was een herbezettingsvoorwaarde opgenomen die bepaalt dat Wsw-detacheringen slechts meetellen als gemeenten hier een nieuwe beschut werk-plek voor in de plaats stellen. De voorwaarde was bedoeld om gemeenten te stimuleren een nieuwe voorziening aan te bieden aan mensen die vanwege hun beperking alleen maar in een beschutte omgeving kunnen werken. Echter bleek deze voorwaarde in de praktijk negatief uit te pakken. Om werkgevers die op detacheringsbasis werk aanbieden meer duidelijkheid te geven wordt deze voorwaarde voorlopig opgeschort.

Als uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal gerealiseerde beschut werkplekken achterblijft bij de verwachtingen, wil Staatssecretaris Klijnsma wettelijk vastleggen dat gemeenten verplicht zijn deze werkplekken aan te bieden. Daarmee is de gecompliceerde herbezettingsvoorwaarde niet langer noodzakelijk.

Ten slotte komt Klijnsma met een andere mogelijkheid om de uitvoering van de Participatiewet verder te vereenvoudigen; de zogenaamde Praktijkroute. Als op de werkplek wordt vastgesteld dat iemand niet het wettelijk minimumloon kan verdienen, zou dat ook toegang moeten geven tot het doelgroepregister. Om een goed beeld te krijgen van de effecten van deze praktijkroute worden via ‘proeftuinen’ in drie arbeidsmarktregio’s meer gegevens verzameld. Deze gegevens worden in het najaar beschikbaar gesteld.

Publicatie datum: 10 mei 2016
Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Over duurzame inzetbaarheid en een ‘vitale’ workforce wordt ontzettend veel gesproken en geschreven. HRpraktijk en Robidus onderzochten wat de Nederlands werkgever anno 2019 concreet in zijn eigen organisatie doet.

Download het onderzoeksrapport